Det är hög tid att beslutsfattare tar våldsutsattas situation på allvar 

Inom de allra flesta delarna av samhället har en enorm utveckling skett de senaste decennierna – tack vare ny kunskap, större medvetenhet och ökad förståelse. Inom området våldsutsatthet tycks dock alltför mycket ha stått stilla.  

– Det är hög tid att politiker och beslutsfattare tar våldsutsattas situation på det allvar de förtjänar, säger Fredrik på Nationella Skyddsinsatser. 

Politiker och beslutsfattare belyser då och då behovet av ökade anslag till frivilligorganisationer i ett försök att tillgodose de våldsutsattas behov. Det är i sig inte ett problem, det är bara det att en sådan åtgärd bortser från det faktum att våldsutsatta är en heterogen grupp, menar Fredrik. 

– I praktiken har endast några få stöd av sådana anslag – nämligen uteslutande kvinnor och uteslutande de som löper tillräckligt liten risk för fortsatt utsatthet för att kunna vistas på ett skyddat boende på hemorten där förövaren finns. 

Scenarion som förbises
I verkligheten finns många andra kvinnor och män som löper risk att utsättas för allvarligt eller till och med dödligt våld: personer som är i eller utanför en relation, barn, par och ibland hela familjer. Det finns många scenarion som förbises, som Nationella Skyddsinsatser vill adressera: 

Personer inom HBTQI+ 

• Personer med funktionsvariation som levt i våld eller som behöver skydd från våld och samtidigt stöd att komma ur ett beroende.  

• Personer som genom våldet är sexuellt traumatiserade  

• Personer som till sist fattat det livsavgörande beslutet att hoppa av gängkriminaliteten.  

• Personer som ställer upp och vittnar för att kriminaliteten ska minska men som med det vet att de eller någon i deras närhet kommer att utsättas för allvarliga dödshot.  

• Personer som utsatts för människohandel  

• Personer som lever med våld och förtryck i en hedersrelaterad kontext 

“Ett djupt och oförlåtligt svek”
De som är allra mest utsatta behöver mötas av professionella verksamheter där personal har adekvat utbildning, lång erfarenhet och en djup förståelse för heterogeniteten bland våldsutsatta, betonar Fredrik. 

– Det är hög tid att politiker och beslutsfattare tar våldsutsattas situation på det allvar de förtjänar. Inser man inte det begås ett djupt och oförlåtligt svek både mot den utsatta och mot det samhälle vi tror att de flesta av oss vill kunna känna att vi står för. 

Vi erbjuder skydd och stöd för personer som lever under hot. Våra säkerhetssamordnare har mångårig polisiär bakgrund och lång erfarenhet av arbete med defensiva skyddsåtgärder. Tillsammans med våra erfarna socionomer och terapeuter möter vi på ett effektivt sätt klientens behov.

www.skyddsinsatser.se