Säkerhetsrådgivaren: ”Informationssäkerhetschefer sover dåligt om nätterna”

Svenska företag är mer oroliga för en cyberattack mot sitt företag än en ny finanskris. Enligt Carl som arbetar på Nationella Skyddsinsatser är det inte längre börsen eller minusräntan som diskuteras mest inom finanskretsarna i Stockholm – man pratar istället om den våg av brutala rån som drabbat näringslivets chefer.
– Flera högt uppsatta personer inom det svenska näringslivet diskuterar om de ens kan bo kvar i landet med den osäkerhet som råder i samhället. 

På säkerhetsföretaget Nationella Skyddsinsatser arbetar den utbildade och internationellt erfarne livvakten Carl. Han har tidigare vaktat dignitärer världen över som problemlösare och rådgivare inom risk management. För nio år sedan blev han brutalt attackerad i en lekpark i Stockholm. Mitt på ljusa dagen blev han beskjuten med flera skott och fick syra kastad i ansiktet.

– Mitt jobb var att skydda människor i behov av livvakt. Nu blev jag istället skyddspersonen och det var såklart helt nytt för mig. Samhällskontraktet som man tror finns där gör kanske inte riktigt det, utan skyddet och ansvaret för sin säkerhet hamnar på den enskilde själv. Då blir det desto viktigare att inte hamna där, säger säkerhetsrådgivaren Carl.

Skräddarsyr personsäkerhetstjänster
Nationella Skyddsinsatser är en av Sveriges främsta leverantörer av personsäkerhetstjänster. De tillhandahåller skräddarsydda lösningar från utbildning och rådgivning, hotbildsbedömning till skyddat/hemligt boende med psykosocialt stöd och krishantering.

– Vi vill inte sälja in punktinsatser eller göra företagen beroende av oss genom att sälja på olika utbildningar tex, vi vill istället jobba förebyggande och införa en säkerhetskultur för att göra företagen mer självständiga med en högre resiliens.

Nio år efter attacken mot Carl var det självklart för honom att börja föreläsa och hjälpa företag och organisationer med förebyggande arbete och hjälpa till vid krishantering genom Nationella Skyddsinsatser. Carl har som föreläsare och utbildare hjälpt många människor runt om i världen. Med en unik livserfarenhet och förmåga att kommunicera har hans rådgivning och utbildningar varit en framgångsfaktor för de myndigheter, organisationer och företag som fått hjälp inom person- och informationssäkerhet.

– Om vi får komma in innan kris uppstår och få gjuta fundamentet – då kommer företaget nästan vilja att en kris kommer, för att kunna visa styrka och hantera denna på rätt sätt och kanske till och med höja värdet på företaget.

”Företagare räds cyberattacker”
Han berättar att it- och informationssäkerhet är bland de största utmaningarna som det svenska näringslivet står inför. En nyligen genomförd undersökning visar på att fler företagare räds en cyberattack mer än att en ny finanskris ska slå till.

– En hög andel informationssäkerhetschefer sover dåligt om nätterna; de vet att det kan komma ett enkelt mail som i princip kan sänka hela företaget.

Antalet personrån mot människor inom finansvärlden och näringslivet har ökat. Den svenska offentlighetsprincipen och transparensen i kombination med digitalisering av brottsligheten som avsevärt förenklar kartläggning av det tilltänkta offret är en olycklig kombination.

Presenteras av:

Fakta
NSI hjälper sina kunder att hantera risker i en snabbare och alltmer föränderlig värld. Deras medarbetare är internationellt erfarna problemlösare med erfarenhet av säkerhetsarbete från några av världens största företag.

Läs mer på: www.skyddsinsatser.se