Så ska NCC bygga morgondagens skola

Skolhusbristen är stor i Sveriges kommuner. Siffror från Finansdepartementet visar att 1400 nya skolor behöver byggas till 2026. En av Sveriges största skolbyggare, NCC, lanserar ett nytt koncept inför denna viktiga satsning: NCC Skola.

NCC baserar sitt nya koncept NCC Skola på sex fokusområden som de anser är viktiga att ta hänsyn till när man planerar och bygger morgondagens skola: pedagogik, aktivitet, trygghet, arbetsmiljö, flexibilitet och hållbarhet. Med utgångspunkt i dessa områden bygger NCC anpassade lärmiljöer för varje enskild skola. Målsättningen är att tillsammans med skolans nyckelaktörer skapa skolmiljöer som stöttar pedagogiken och fungerar som en hävstång för större samhällsvärden, så som lärande, bättre skolresultat och en trygg miljö för elever och lärare.

– Vi känner ett stort ansvar inför uppgiften och vill bidra med vår kunskap, säger Marcus Sandlund, affärsansvarig Skolor på NCC Building Sverige. 

Marcus Sandlund berättar att det handlar om ett gemensamt grupparbete där involvering och samtal sker i ett mycket tidigare skede än vad många är vana vid. NCC är övertygade om att det är nyckeln till pedagogiskt hållbara skolmiljöer. 

– Lärmiljöer är ojämlika beroende på var i landet man befinner sig, mycket på grund av bristen på erfarenhet och kunskap om hur en skola ska beställas och byggas. Det handlar om att fånga upp och dela med sig av kompetens, insikter och kunnande.

Henrik Landelius, affärsområdeschef på NCC Building Sverige, tillägger att bra lärmiljöer inte bygger sig själva. Både han och Marcus Sandlund är övertygade om att samarbete är vägen framåt och att en strukturerad samverkansform kan bidra till detta.

– Skolan är samhällets motor och vi vill skapa förutsättningar och processer med alla inblandade för att diskutera skolans framtida samhällsroll; från elever och lärare till driftpersonal. Samtalsprocessen är kärnan i hela idén och genom samverkan kan vi tillsammans prioritera rätt och få största möjliga utväxling av investeringen – både samhällsekonomiskt och för den enskilda individen. 

Samarbetet mellan NCC, Telge Fastigheter och Södertälje kommun har uppmärksammats både i Sverige och internationellt. När Södertälje kommun var i stort behov av förskoleplatser 2008 gick de in i en tidig samverkan med NCC. Tillsammans har de utfört 26 projekt.

Liselott Nilsson är vd för Telge Fastigheter. Hon har arbetat med NCC i Södertälje kommun i över tio år och berättar att de i början av samarbetet satte sig ner och pratade öppet om vad målet med skolan som verksamhet var.

– Alla intressenter fanns med i dialogen redan från början, vilket gjorde att alla kände sig hörda.

De nya skolor vi bygger sparar inte bara pengar till kommunen; de är dessutom personaleffektiva och skapar bättre arbetssätt, tryggare miljö och bättre samverkan mellan elever och personal i skolorna. För våra slutkunder betyder vår samverkan trygghet och inflyttning i rätt tid i energieffektiva och driftsäkra lokaler, avslutar Liselott Nilsson.

 

Presenteras av:

 

NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling. Vi är ett samhällsbyggande företag och det vi gör påverkar människors vardag, inte bara idag utan för decennier framåt. Särskilt viktigt är detta när vi bygger skolor. Behovet av en god lärmiljö och skolor där barn och unga mår bra är avgörande för oss alla, för staden och samhället. Vi på NCC vill bidra till detta och med vår långa erfarenhet från skolprojekt över hela landet, där tidig och tät dialog med skolans nyckelaktörer alltid står i fokus, är vi övertygade om att vi tillsammans i varje projekt kan utveckla och skapa en klok skola byggd på samlad kunskap. Morgondagens skola helt enkelt.

Läs mer här