En miljon använder NE som kunskapskälla i skolan

En miljon elever i den svenska grund- och gymnasieskolan har i dag tillgång till NE som källa för kunskap och verktyg för lärande. En ny milstolpe för det klassiska kunskaps- och läromedelsföretaget.

–  NE är i dag unikt i sitt slag. Det är enormt viktigt att både lärare och elever har tillgång till källkritiska verktyg med oberoende, faktagranskad och uppdaterad information. Det säger Fredrik Bengtsson, VD på NE.

Omställningen mot skolans värld har skett gradvis under de senaste 10 åren. Utöver uppslagsverket Nationalencyklopedin erbjuder NE bland annat ordböcker i ett tiotal språk, en playtjänst med över 20 000 pedagogiska filmer och Sveriges bredaste utbud av digitala läromedel.

NE:s tjänster för skolan utvecklas i nära samarbete med lärare. En naturlig förutsättning eftersom NE är ett viktigt verktyg i deras vardag, och eftersom lärare vet vad som funkar bäst i deras klassrum. De senaste åren har utvecklingsfokus legat på tekniska stödfunktioner och möjligheten till individanpassning av tjänster och läromedel.

– Det är en demokratifråga att erbjuda eleverna möjligheten att få lära på sitt sätt och därmed kunna tillgodogöra sig den kunskap som lägger grunden för ett samhällsdeltagande. Där kommer rätt använd teknik att vara en framgångsfaktor både i dag och i framtiden, säger Fredrik Bengtsson.

Det finns idag 1,3 miljoner grund- och gymnasieelever i Sverige. Av dessa når NE alltså cirka 75 procent. En av de stora vinsterna i att nå så många är möjligheten att se mönster bland användarna och deras lärande och därmed utveckla våra tjänster till att bli ännu bättre.

– Att nå en miljon är inget självändamål. Vår ambition är att alla lärare och elever ska ha tillgång till en faktagranskad källa att hämta kunskap från. Men en av fördelarna med att ha så många användare är att vi kan lära oss hur de lär sig och använda det som riktmärke när vi fortsätter utveckla framtidens bästa tjänster för lärande.