Fredrik Bengtsson, VD, NE

Läromedel för en likvärdig skola

Likvärdighet i skolan innebär att alla elever ska ha samma tillgång till utbildning och att all utbildning ska ha likvärdig kvalitet. Ett viktigt steg för att nå dit är att säkerställa tillgången till uppdaterade och ändamålsenliga läromedel i samtliga ämnen.

I dag avgörs elevernas tillgång till läromedel av vilken kommun de bor i, vilken skola de går i och vilka ämnen de läser. NE är i Sverige ensamma om att erbjuda digitala läromedel i alla ämnen för grundskolan. Ett fundament för alla lärare och elever som förutom läromedel också inkluderar uppslagsverket Nationalencyklopedin, digitala ordböcker och tiotusentals utbildningsfilmer.

– Vi vill att alla elever ska ha tillgång till objektiva, lättillgängliga och uppdaterade läromedel, så att fler kan lära sig mer. Det är glädjande att allt fler kommuner arbetar aktivt med att stärka likvärdigheten i skolan och ser tillgången till läromedel som en viktig pusselbit för att nå dit, säger Fredrik Bengtsson, VD på NE.

Rustar alla elever för framtiden
Kompletta och individanpassade läromedel i alla ämnen och årskurser är inte bara viktigt för likvärdigheten. Studier visar att det särskilt är möjligheterna till individanpassning av uppgifter som gör de digitala verktygen effektiva i undervisningen. Störst nytta av digitala läromedel har lågpresterande elever.

– Lika viktigt som att läromedlen är kompletta är att de är anpassningsbara för elever på olika kunskapsnivåer och med olika förutsättningar. Vi vet att det finns många elever med läs- och skrivsvårigheter i skolan i dag. För dem är det oerhört värdefullt att det finns stöd inne i själva läromedlet, smarta funktioner som uppläsning, läslinjal eller möjligheten att översätta en text. Rätten att lära sig nya saker är en demokratifråga. Det är viktigt att alla elever ges möjlighet att få en allmänbildning som rustar dem för vuxenlivet, avslutar Fredrik Bengtsson.

Läs mer om NE här.