Styrelseordförande Bengt Lundgren och Jan Lindblom, vd.

Netsecure expanderar: ”Träffa de bästa, och utvecklas med de bästa”

Digitaliseringen ligger i var mans mun just nu och har inte minskat i samband med pågående pandemi. När allt fler tvingas till att arbeta hemifrån ökar bolagens och organisationers sårbarhet, dessutom i en tid där hoten är större än någonsin. För att digitalisera och minska riskerna krävs expertkunskap inom säker IT-infrastruktur och informationssäkerhet – något som har varit Netsecures signum sedan bolaget startades.

– Genom oss kan ni som kund fokusera på er affär medan vi säkrar upp er IT-miljö och information, säger Bengt Lundgren, styrelseordförande på Netsecure.

Vi blir mer och mer digitala och vinningen i en digitaliserad verksamhet är stor samtidigt som det ur ett säkerhetsperspektiv innebär en ökad risknivå. Hotbilden blir större ju mer data ett företag sitter på – och att ha kontroll på information och informationsflöden är av allra största vikt.

Netsecure jobbar inte bara med säkerhet inom IT utan även med nätinfrastrukturen. Dessutom har de fokuserat starkt på ett fåtal partners, exempelvis Fortinet, AVA och SentinelOne. Det berättar Bengt Lundgren, nytillträdd styrelseordförande på Netsecure.

– Med färre partners kan vi fokusera starkt på de leverantörer vi har och bli riktigt bra på deras produkter och tjänster. Tack vare detta kan vi i slutändan erbjuda lösningar till våra kunder som vi vet kommer att fungera. Vi är specialister på våra områden och är ett vasst IT-bolag med en SOC, Security Operations Center, som är grymt bra för våra kunder.

Stor potential
Netsecure satsar på att växa starkt i framtiden och ett led i detta är att bland annat rekrytera Bengt Lundgren som styrelseordförande.

– Målet är att inom tre till fem år omsätta 200 miljoner och att vi når dit råder det inga tvivel om, säger Bengt.

– Marknaden kommer finnas där och potentialen hos Netsecure är enorm. Det är otroligt kul att gå in i ett bolag som detta och ta del av transformationsresan.

Bengt Lundgren har en lång historik där han verkat inom flera tillväxtbolag med goda resultat. Detta tillsammans med att Netsecure är experter inom IT-säkerhet och Informationssäkerhet samt att hoten i världen ökar gör att goda resultat väntas även denna gång.

– Alla fotbollsspelare ville förut spela i Barcelona, just för att de kunde utvecklas där. Så kommer det se ut hos oss; här får du träffa de bästa, och utvecklas med de bästa.

Att inte ha sin IT-miljö säkrad innebär alltså en mängd faror: till exempel i form av intrång, ekonomisk skada och dataförlust. Dessutom innebär GDPR mycket regelverk som måste efterlevas, och ett intrång kan i dag bli en dyrbar historia. En IT-infrastruktur som kan möta framtidens kapacitetskrav är ett måste, säger Bengt Lundgren och avslutar:

– Där kan vi bidra med vår kompetens och våra tjänster.

Vi förebygger säkerhetsrisker och skyddar er affärsverksamhet genom att kombinera expertkunskap och erfarenhet ihop med produkter från ledande leverantörer inom IT-säkerhet och Informationssäkerhet.