Newbury Pharmaceuticals – bidrar till ökad tillgänglighet av effektiva och innovativa specialläkemedel

Kostnaderna för receptbelagda specialläkemedel är ofta höga. Det här vill det nystartade läkemedelsföretaget Newbury Pharmaceuticals ändra på.
– Vi vill och kan bidra till att fler får tillgång till värdeskapande och innovativa läkemedel, säger Lars Minor, CEO på Newbury Pharmaceuticals.

Specialläkemedel, som används för att behandla till exempel olika typer av cancer och sällsynta sjukdomar, är ofta dyra. Det kan hindra patienter att få den vård de skulle behöva.

Newbury Pharmaceuticals vill ändra på detta och bidra till att fler får tillgång till värdeskapande och innovativa läkemedel. 

Företaget har ingen egen forskning och utveckling. Denna bit sköts av samarbetspartners. 

Företaget är ungt, grundades 2020 av entreprenören Karl Karlsson, som har lång erfarenhet av att implementera tillväxtstrategier, bland annat som VD och styrelseledamot i ett tidigare läkemedelsföretag. Det nya bolaget, Newbury Pharmaceuticals, fokuserar på den skandinaviska marknaden med en produktportfölj inom onkologi, sällsynta sjukdomar och ett antal egna varumärken.

– Vår expertis ligger i att få myndighetsgodkännande och att sälja de läkemedel som våra partners har utvecklat och producerat. Genom vårt starka nätverk kommer vi kunna erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga produkter till patienter och sjukvården, säger Lars Minor.

Redo för första lansering
Den första produktlanseringen är planerad till första kvartalet 2022, sedan följer fler produkter under året. 

Trots att Newbury Pharmaceuticals är ett ungt bolag har de fått mycket på plats: alla nyckelfunktioner i företaget, samtliga nödvändiga tillstånd och kvalitetssystem samt utökat sin produktportfölj från 11 till 26 produkter. Nästa steg är att bygga upp en marknads- och säljorganisation.

Ska växa kraftigt
Nu satsar man på en kraftig tillväxt på den skandinaviska marknaden.

– De viktigaste faktorerna som kommer att bidra till denna tillväxt är att tillhandahålla en stadig ström av produkter de kommande åren. Vi kommer också att utvidga vår produktportfölj ytterligare med konkurrenskraftiga och attraktiva produkter, säger Lars Minor.

Newbury Pharmaceuticals består i dag av ett antal erfarna medarbetare med internationell och lokal erfarenhet. Företaget planerar att fortsätta att växa sin organisation och bibehålla en kultur som bygger på öppenhet, eget ansvar och snabba beslutsvägar med en stark entreprenöriell anda. 

– Vi har ambitionen att bli den lokala experten och alternativa partnern till de multinationella företagen. Vi strävar efter att ha en positiv inverkan i samhället, med produkter och teknik som bidrar till det övergripande hälso- och sjukvårdssystemet och patientens välbefinnande samt ge våra partners den lokala uppmärksamhet de förtjänar, avslutar han.

Newbury Pharmaceuticals är ett svenskt företag som tillhandahåller receptbelagda läkemedel till patienter och vårdgivare på den skandinaviska marknaden. 

Newbury Pharmaceuticals fokuserar på specialläkemedel och egna varumärken med ett starkt fokus på onkologi, sällsynta sjukdomar och neurologi.

Läs mer på: www.newburypharma.com