Batteritillverkaren som går emot strömmen

Trots påtagliga tecken på klimatförändringar fortsätter många tillverkare inom batteribranschen att tillverka icke återvinningsbara produkter med kort livslängd. Med tekniska innovationer vill batteritillverkaren Nilar gå emot strömmen och vara en del av lösningen för en mer hållbar framtid. 

I en värld där klimatförändringarna ständigt gör sig påminda med fallande grundvattennivåer, extrema väderförhållanden och smältande glaciärer är hållbara och långsiktiga lösningar ett måste. Användning av energilager och energi från förnyelsebara energikällor såsom sol och vind är en sådan lösning, som balanserar dagens mestadels fossila bränsleekonomier. Tillverkning av lagringslösningar är resurskrävande och därför är produktens livslängd viktig. Trots detta fortsätter många tillverkare att producera batterier med begränsad livslängd som efter ett antal år måste bytas ut mot nya. Många av dessa är dessutom inte 100 procent återvinningsbara och hamnar slutligen i stora deponier.

Nilar har valt att gå emot strömmen och erbjuder energilager med batterier som är återvinningsbara. Batterierna produceras dessutom på ett effektivt och miljövänligt sätt i bolagets egen tillverkningsanläggning i Gävle som drivs av 100 procent förnybar energi. Den senaste i raden av bolagets tekniska innovationer är en process som möjliggör att batteriernas redan långa livslängd kan förlängas markant. Genom ett samarbete med ledande forskare från Stockholms Universitet har bolagets forskningsteam utvecklat en process där syre förs in i batteriet när det är i bruk, och på så sätt förlängs produktens livslängd avsevärt. Genom innovationen kan användaren göra besparingar både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

– Vår nya teknologi ger en revolutionerande möjlighet att fylla på med liv i ett redan befintligt batteri. Detta är ett stort steg framåt mot ett fossilfritt och hållbart samhälle, säger Marcus Wigren, vd på Nilar.

Läs mer på: www.nilar.com

Presenteras av:

Nilar utvecklar, producerar och säljer energilager för laddning av elfordon, samt till industrier, fastigheter och hushåll. Batterierna är säkra, miljövänliga och påfyllningsbara med liv. Till skillnad från andra batterikemier är batterierna dessutom återvinningsbara.