Robot i klassrummet förenklar för frånvarande skolbarn

Idag finns det minst 15 000 barn i Sverige som av olika skäl inte kan vara fysiskt på plats i skolan. För barn som missar långa perioder av sin skolgång, kan ensamhet och social isolering vara ett problem med stora pedagogiska och sociala konsekvenser. Med hjälp av kommunikationsroboten AV1 kan frånvarande elever delta på lektionerna hemifrån och fortsätta vara en del i den sociala gemenskapen.

Anledningarna till varför eleven inte kan vara i skolan varierar, det kan handla om långtidssjukdom, kronisk diagnos eller problematisk skolfrånvaro.

För att inte barn som av olika anledningar inte kan gå till skolan ska gå miste om kunskap och socialt umgänge tog vi fram kommunikationsroboten vid namn AV1. Med hjälp av den bygger vi en bro mellan hemmet och skolan – så att vägen tillbaka blir lite lättare, säger Karen Dolva, medgrundare och vd på No Isolation.

Roboten på plats i klassrummet
Med hjälp av en läsplatta eller en telefon kopplar eleven upp sig mot roboten som då vaknar upp” i klassrummet och robotens lampor visar att eleven är närvarande. AV1 har en inbyggd kamera, mikrofon och högtalare så eleven både kan se och höra vad som händer i klassrummet. Eleven styr roboten hemifrån och kan interagera med klassen och delta i undervisningen ungefär som om hon eller han vore där fysiskt.

– Vill eleven ställa en fråga trycker den på en knapp och då börjar robotens huvud blinka. Dessutom kan den viska om den vill säga något till klasskompisen bredvid, men inte hela klassrummet, berättar Karen Dolva och fortsätter:

– Det finns även ett passivt läge om eleven vill lyssna men inte aktivt delta. Det är en väldigt bra funktion om eleven känner att den har en dålig dag eller av andra skäl inte orkar delta.

Motverkar social isolering
Ett stort fokusområde är att motverka den ofrivilliga ensamheten som ofta blir resultatet av att studera hemifrån. Att få ett sammanhang i klassen är vanligtvis svårt, och av just den anledningen är AV1-roboten fysisk. Roboten levereras också med ett inbyggt 4G-simkort som gör att eleven kan hänga med ut på rasten, följa med på skolresor eller till och med hem på födelsedagskalas.

En elev som missade mycket av den fysiska delen i skolan berättade att ”det värsta som finns är att bli bortglömd, men nu märker inte folk att min skolbänk är tom längre. Det tar bara några dagar innan folk vänjer sig och tänker att det är jag som pratar”, berättar Karen Dolva.

En annan användare berättar:

– Om jag inte hade haft roboten hade jag aldrig kunnat komma ikapp med mina läxor. Nu när jag har AV1 så kan jag göra samma sak som mina klasskompisar. När jag till exempel inte känner att jag har styrka nog att gå till skolan, så kan jag med hjälp av AV1 stanna hemma och fortfarande delta i klassrummet.

Deltog 27 000 skoldagar
Den lilla avataren utvecklas kontinuerligt och den senaste versionen har glada, förvirrade och ledsna ögon som eleven själv kan välja att uttrycka sig med. För varje år hjälper AV1 fler och fler elever att delta i skolundervisningen.

År 2021 hjälpte vår avatar totalt 1800 elever runtom i Europa att delta i 27 000 skoldagar dagar som man annars hade missat helt. Det är väldigt fin statistik, avslutar Karen Dolva.

Läs mer om No Isolation här

No Isolation är ett norskt startup, grundat oktober 2015. Vårt mål är att minska ofrivillig ensamhet och social isolation genom att skapa kommunikationsverktyg för att hjälpa de drabbade.

Steg för steg jobbar vi för att nå vårt huvudmål: att få slut på ofrivillig ensamhet och social isolation. Detta är globala problem som kan drabba vem som helst, och vi växer snabbt för att möta efterfrågan och se till att vi bekämpar ensamhet i stor skala.