RosMarie Lundqvist, ordförande i Företagarna Nora, och Cecilia Lundqvist Sundin, näringslivsutvecklare i Nora kommun, har ofta anledning att träffas. Här på småföretagarområdet Bryggeriet i Nora. Foto: Susann Rickan Bild till höger: Jan Forslund, vd på Järnboåsbygden AB

Nora kommun ökar förståelsen för företagens förutsättningar

Nora kommun har i dag 11 000 invånare men målet är att bli 13 000 inom tio år. Fler bostäder och ett bra företagsklimat är förutsättningar. Kommunen arbetar med strukturella insatser som bredbandsutbyggnad, landsbygdsstrategi och förbättrade kommunikationer men trots det finns ett missnöje med det kommunala stödet. Nu tar Nora krafttag tillsammans med näringslivet. 

Med närhet till Örebroarbetsmarknad och kommunikationer har Nora goda förutsättningar att växa, men invånarantalet har länge legat still. Tillgången till bostäder och ett aktivt företagande är nycklar för tillväxt.  Nu ökar bostadsbyggandet och det väcker förhoppningar om inflyttning.  

Ett bra företagsklimat är den andra förutsättningen för en växande kommun. I Nora finns 850 företag, de flesta med god lönsamhet. Samtidigt gror ett missnöje kring kommunens upphandlingar, dålig förståelse för företagen och bristen på tågförbindelse.  

Svenskt Näringslivs mätningar visar att den kommunala servicen till företagen kan bli bättre. 

Kommunen har en vilja att göra annorlunda men kommer inte till skott. Genom att aktivt arbeta tillsammans med politiker och tjänstemän kan vi skapa förändring och förståelse för företagens behov, säger RosMarie Lundqvist, ordförande i Företagarna Nora. 

Vi måste utbilda oss i service och bemötande för att möta näringslivet på ett bättre sätt.  Delar av den kommunala servicen drivs i samverkan med andra kommuner och det är en utmaning. Större öppenhet och enklare kontaktmöjligheter i de interna kontakterna är viktigt, säger Cecilia Lundkvist Sundin, näringslivsutvecklare i Nora kommun. 

Jan Forslund, vd på Järnboåsbygden AB, vill ha bättre svarstider för upphandling och bygglov samt bättre förståelse för landsbygdens situation.

Vi företagare vill se mer av kommunen på fältbesök, säger Jan Forslund. 

– Många företag tar inte direktkontakt med kommunen för att förtydliga sina bekymmer.  Vi försöker jobba med företagsbesök och företagsfrukostar men behöver fler mötesplatser för företagare, säger Cecilia Lundqvist Sundin. 

Jan Forslund lyfter också fram brister i kommunens översiktsplan. 

 – Livskvaliteten i Nora är fantastisk men kommunen behöver utnyttja sina styrkor. Närheten till vatten är en underutnyttjad tillgång och vi har vackra sjöar men enligt nuvarande regler får man inte bygga strandnära.  

 Kritiken har lett till att översiktsplanen nu kompletteras med en så kallad LIS-plan, landsbygdsutveckling i sjönära lägen. 

– Ska vi nå visionen 13 000 invånare kan inte alla bo i centrala Nora, säger Cecilia Lundkvist Sundin.  

För att öka förståelsen av företagens behov planeras nu kvalitativa intervjuer med företagen.  

– Vi står inte still och avvaktar utan försöker hela tiden röra oss framåt med både strukturella och kontaktskapande åtgärder. Tillsammans! avslutar Cecilia Lundkvist Sundin. 

Läs mer om Nora Kommun här

Presenteras av:

Nora Kommun ligger i norra Örebro län. I centralorten bor 6 600 invånare. Ca 2 000 personer arbetspendlar ut från kommunen och 700 pendlar in. Förskolor och skolor får gott betyg och utbildningsnivån ligger över genomsnittet för länet. Kommunalskatten är 22.25 och landstingsskatten 11.55. 

Nyfiken på Nora?
Kontakta Cecilia Lundquist Sundin
Näringslivsutvecklare
cecilia.lundkvistsundin@nora.se
070-3204700
www.nora.se/naringsliv