Nordfeldts nyproduktioner förverkligar bostäder för alla

I en tid där det sociala utanförskapet växer vill bostadsutvecklaren och stadsbyggaren Nordfeldts vara en förändrande kraft. Detta genom flera nyproduktioner av hyres- och bostadsrätter, i kombination med deras modell socialt partnerskap. Tack vare den skapas ett modernt kvarter och samhälle där flera samhällsgrupper inkluderas.

Runtom Sverige pågår nu ett flertal bostadsprojekt från Nordfeldts, och fler är på gång. Nyproduktionerna väntas inte bara bidra till den nya moderna staden, utan tar även ett fast grepp för att förbättra den sociala hållbarheten. John Lindell är vd på Nordfeldts och berättar att de tidigt ville hjälpa till att förändra och bryta utanförskapet.

– Vi visste att vi kunde bidra en bit på vägen för att uppnå det. I de nyproduktioner som vi uppför vill vi få in olika boendeformer som stöd och hjälp till de som på ett eller annat sätt inte har ett boende: äldre, yngre eller de som inte är en del av den ordinarie bostadsmarknaden av sociala eller ekonomiska skäl.

Investerar omsorg
Nordfeldts vision att hjälpa flera är positivt ur flera avseenden. En större blandning av folk i ett kvarter bidrar till en bättre miljö för samtliga, fortsätter John Lindell. I kvarteren som byggs upp förenas allt från ungdoms- och äldrebostäder i ett, till flera trivsellokaler, olika caféer och mötesplatser ute på gården.

– Att de som bor hos oss trivs och är stolta över sitt område är av högsta vikt. En nöjd hyresgäst blir ofta långvarig och skapar en långsiktighet i förvaltningen. Dessutom bjuder de mer än gärna över både vänner och släktingar och pratar gott om sitt hem till andra.

Det familjeägda bolaget Nordfeldts har en tradition att verka i en aktiv förvaltning. Cecilia Wallin, projektutvecklingschef på Nordfeldts, menar att ett ökat engagemang i förvaltningen kan te sig inledningsvis som en hög ingångskostnad, men att stärka den sociala interaktionen mellan grannarna kommer med många fördelar. När grannarna känner varandra och när de boende känner sig sedda får fastigheterna ett större omhändertagande, fler som bryr sig om närmiljön samtidigt som folk tar hand om varandra.

– Vi investerar omsorg, och får ökad omsorg tillbaka. Det kommer från ägarens ambitioner, och våra är att vidareutveckla detta och göra det ännu mer konkret, förklarar Cecilia Wallin.

Ett av många exempel kring hur granngemenskapen kan öka är genom nya arbetssätt. Att kontorsjobben väntas förändras drastiskt som följd av covid-19 är vedertaget, och många väntas jobba hemifrån i allt större mån. För att främja en ökad ekologisk hållbarhet genom minskad bil- och kollektivanvändning, och för att motverka dålig ergonomi som ofta uppstår vid hemmaarbete, vill Nordfeldts möjliggöra arbetshubbar på hemmaplan. Där finns möjligheten för alla att hyra en plats, och träffa andra människor i sin arbetsvardag.

Lägre hyra för ungdomar
Majoriteten av de som bor i Nordfeldts nyproduktioner är klassiska hushåll, men det finns alltså även utrymme för en andel av de som har svårare för att ta sig in på bostadsmarknaden. Att de slipper bo i fastigheter gjorda enbart för utsatta gör gott menar Cecilia Wallin, och betonar samtidigt att Nordfeldts tittar på hur de kan utveckla en modell som utvecklar interaktionen mellan bland annat olika generationer.

Ett exempel är att ungdomar erbjuds lägre hyra, i gengäld mot att de via ett kontrakt både umgås och hjälper de äldre på trygghetsboenden i kvarteren ett par timmar varje månad. Det kan innebära allt från snabb it-hjälp, till hjälp i hemmet eller så enkelt som att avnjuta en fika tillsammans. Målet är att öka interaktionen mellan yngre och äldre, där den sistnämnda är en grupp som lätt hamnar i utanförskap – inte minst i sviterna av rådande coronarestriktioner.

– Det är inget som sker av sig självt, utan man behöver ha generatorn och katalysatorn för att möjliggöra och ställa krav. Viljan att umgås över generationsgränsen är hög på den äldre sidan, men lägre hos de yngre. Därför har vi den typen av kontrakt för våra unga hyresgäster, för att de ska få ta steget mot att samspråka med en äldre person, säger John Lindell och avslutar:

– Ett tryggt samhälle är bland annat att lära känna folk över generations- och kulturella gränser. Kan vi skapa ett mångfaldskvarter kan det bidra till en starkare trivsel, och en känsla av samhörighet människorna emellan.

 

 


Grundades 2015 av Gunnar Nordfeldt
VD John Lindell
JV med Bantorget Hyresbostäder som ägs av LO och sex andra fackförbund.
Pågående projekt: 194 hyresrätter Flatås, Göteborg inflyttning hösten 2020, 107 hyresrätter i Hökarängen inflyttning hösten 2020 samt 85 hyresrätter i Hyllie, Malmö inflyttning hösten 2022.
Kommande projekt: Årstafältet 150 bostadsrätter.