Hållbart helhetskoncept kan täcka fastighetens totala energibehov

Att energieffektivisera svenska anläggningar genom att minska eller optimera användningen är en förutsättning för att skapa ett hållbart energisystem och nå landets miljömål. Det menar Dalida Stehr Matiros, Marketing Manager på Nordic Climate Group.
– Vi arbetar med konceptet DLE som hjälper verksamheter att på ett smart och effektivt sätt sänka sin energiförbrukning, säger hon.

Behovet av smarta energilösningar har nog aldrig varit så stort som nu. Att effektivisera befintliga anläggningar genom att minska eller optimera energianvändningen är en förutsättning för att skapa ett hållbart energisystem och hjälpa Sverige att nå sina miljömål.
– Det finns många sätt att minska energianvändningen och flera tekniker som ger samma nytta men använder mindre el, värme eller bränsle, konstaterar Dalida Stehr Matiros, Marketing Manager på Nordic Climate Group.

Nordic Climate Group består av ledande kylföretag i Sverige, Norge och Finland, alla med målsättningen att tillsammans vara en självklar förebild för hållbara klimatlösningar. De arbetar bland annat med miljö- och energibesparingskonceptet DLE, Delta Lift Energi, som Dalida berättar kan minska energianvändningen i Sverige med 50 procent innan 2050.

Återvinner fastighetens energi
Konceptet kombinerar en CO2-värmepump med styr- och reglerteknik, som tillsammans kan återvinna den energi som tillförs i fastigheten till gratis värme och varmvatten.

– CO2-teknik i kyl- och värmepumpsaggregat är både en klimatvänlig och energieffektiv lösning. En traditionell värmepump brukar stå för 60–70 procent av en fastighets totala behov, sedan behöver komplettering i form av fjärrvärme, el, olja eller liknande göras. En DLE-värmepump kan däremot stå för upp till 100 procent av fastighetens energibehov.

Sänkte kostnaden med fem miljoner
Två implementerade DLE-aggregat i en fossilfri fabrik i Kungshamn kommer att stå för anläggningens totala behov av klimatneutral kyla och värme i framtiden. En miljövänlig hybridlösning i form av DLE-koncept kombinerad med värmepump och uteluftkylare har minskat oljeförbrukningen i ett spa i Stockholm med 95 procent, och deras energikostnader med 5 000 000 kronor per år.

– Miljövinsten blev en sänkning av CO2-ekvivalenter med 807 000 kilo per år. Detta är bara två av många exempel på framgångsrika implementationer av DLE-konceptet, menar Dalida. Det är fantastiskt vad det här konceptet kan bidra med och vi är stolta över att kunna hjälpa våra kunder mot en hållbar framtid.

Om Nordic Climate Group
”For a better climate” är vårt löfte till marknaden, till våra kunder, till våra medarbetare och till omvärlden. Genom att vara engagerade och ha viljan att få saker gjorda i Nordic Climate Group gör vi skillnad.

Läs mer om Nordic Climate Group här