Norrland är banbrytande med att transformera sjukvården

Norrland är banbrytande i arbetet med att transformera sjukvårdstjänster till ”God och Nära vård.” Det innebär att sjukvården kommer när­mare patienten i hemmen eller på andra lokala mötesplatser. En aktör i detta banbrytande arbete med att transformera sjukvården är plattforms- och mjukvaruleverantören Nordic Health Innovation AB.

– Vår styrka i Norrland är att vi är bra på samarbe­ten över gränser och samverkan mellan det privata och offentliga. Det är i glesbygden som modeller för framtidens sjukvård idag utvecklas, modeller som vi sedan kan applicera i storstäder, säger Jonas Berggren en av grundarna av Nordic Health Innovation.

Under veckan lanserade WHO Europe sin demonstrationsplattform för primärvård i glesbygd i Södra Lappland. På besök i Storuman var Hans Kluge, regiondirektör för World Health Organization:s Europakontor, tillsammans med Tamar Gabunia, Georgiens vice minister inom bland annat hälsa. Tanken med en demonstrationsplattform för Primärvård kopplat till e-hälsa är att kunna överföra erfarenheter till andra länder och att underlätta för olika aktörer och länder att lära sig av varandra hur man skapar en bra Primärvård.

Nordic Heath Innovation har medverkat till att utveck­la infrastrukturen för bland annat virtuella hälsorum. Det är obemannade rum som ligger i anslutning till annan service som skolor och butiker i landsbygdsorter. Här kan patienterna boka tid och utföra egna tester, samtidigt som de kan ha kontakt med till exempel en läkare digitalt. Det finns risker med att digitaliseringen bara blir egen­monitorering och man glömmer människan - att den distansoberoende vården skulle skapa ensamhet beror på hur man bygger den.

– De utflyttade virtuella hälsorummen har blivit sam­lingsplatser där man träffas. Detta för att de ligger i anslut­ning till annan samhällsservice, säger Jonas Berggren.

– Ett annat sätt att jobba med samma teknik är tex ambulerande sjukvårdsteam som är platsoberoende och har med sig rätt teknik till vårdtagaren i hemmet. Patienten behöver inte resa långa sträckor till sjukhus för vård utan man kan jobba bättre i förebyggande syfte. Det handlar om att dra nytta av den digitala tekniken som en motor för transformation till ett effektivare samhälle som blir bättre för människan, säger Jonas Berggren.

Nordic Health Innovation har paketerat sin teknik och sina tjänster inom distanssjukvård i en öppen plattform Healfy och jobbar för att skapa ekosystem där alla kan bidra.

– Digitalisering är en demokratifråga och inte en IT-fråga. Ny teknik och möjlighet att dela data på ett både tekniskt och etiskt säkert sätt är en av nycklarna till nästa steg av digitalisering. Hur vill vi bygga vårt sam­hälle? Människan, individen måste alltid vara i centrum. Det handlar om hur gamla och unga får livsavgörande hjälp av ny teknik och hur vi vill leva våra liv, säger Jonas Berggren.

Styrkan med att utveckla samhällsbyggnad och transfor­mationen inom vården i glesbygd är att det i mindre men minst lika komplexa miljöer går fortare. Tekniken ger idag en massa möjligheter men det största arbetet är processförändringarna - att få organisationerna att arbeta annorlunda.

En annan etisk fråga som är under luppen är vem äger all data? Hur ska den digitala patientdata hanteras i framtiden?

– Det i sig är en demokratifråga. Det är utifrån individen man ska bygga systemen, så för oss är det självklart att det är den enskilda individen som äger tillgång till sin data och som också bestämmer vem som ska få ta del av den. Med det tänket blir hälsodata också ett verktyg för hälsoförebyggande insatser. Data kan då användas för häl­sofrämjande aktiviteter där patienten själv sitter på svaren med tillgång till sin egen data, avslutar Jonas Berggren.

Nordic Health Innovation (NHI) är ett entreprenörsbolag med erfarenhet av industri, digitalisering och effektivisering i kombination med lösningar för morgondagens hälsa.

Vår vision är att vården ska vara tillgänglig och jämlik för alla, något vi dagligen jobbar tillsammans med andra viktiga aktörer för att uppnå.

www.nhiab.com