Kom ihåg cybersäkerheten i osäkra tider

En baksida av digitaliseringen är den ökade risken för dataintrång. Men det finns sätt att förbygga och minska skadeverkningarna om olyckan är framme menar advokat Marcus Appeltofft, ansvarig för Norelid Advokatbyrås Cyber Desk. En tjänst som är specialiserad på GDPR, dataskydd och cyberattacker.

En cyberattack går fort att verkställa, är svår att upptäcka och skapar stora problem. Det är också något som kan drabba vem som helst.
– Så länge företag har viktig information i sina datasystem kommer kriminella vilja infiltrera dessa. Det är något som ökar och det är inte längre en fråga om en incident kommer att inträffa utan snarare när, säger Marcus Appeltofft.

Förebyggande åtgärder
Därför har Norelid Advokatbyrå utvecklat en Cyber Desk som erbjuder fullt support gällande GDPR och dataskydd. I det ingår bland annat proaktivt arbete, riskminimering, begränsning av skadeverkningar samt uppfyllelse av lagkrav och regler. När en så kallad ”cyber breach” inträffar bistår byrån ned ”incident management” och koordinerar responsen mellan samtliga inkopplade specialister samt hanterar de juridiska krav som ställs på den drabbade organisationen.
Marcus Appeltofft säger att det också finns en rad förebyggande åtgärder att vidta för att förhindra och begränsa skadeverkningarna av en attack. Som att se över personalens behörigheter och vilka system som är verksamhetskritiska.

Om olyckan är framme
Ett dataintrång kan vara svårt att upptäcka, därför behöver man vid en misstanke agera snabbt för att verifiera om det är en extern attack eller ett internt misstag och anpassa sin respons därefter.
– Antagonistiska angrepp sker sällan måndag morgon, utan när det är som mest olägligt för att skapa så mycket kaos som möjligt. Därför är det viktigt att tidigt samla information om händelsen och eventuellt rapportera till myndigheter och drabbade personer, säger han.

Alltid bemannad
Advokatbyråns Cyber Desk är bemannad 24/7 så att det drabbade företaget snabbt kan få stöd i sin incidentrespons. Vilket bland annat innebär koordinering med IT-avdelning, ledning och försäkringsbolag. Att samtliga inblandade kommunicerar är avgörande.
– Vi samarbetar med experter inom IT, krishantering, PR och marknadskommunikation. Har cyberbrottet internationella följdverkningar kan vårt globala nätverk bistå i varje påverkad jurisdiktion, säger Marcus Appeltofft.

Norelid Advokatbyrå är en affärsjuridisk byrå specialiserad inom GDPR & Dataskydd, Corporate & Commercial, Försäkring och Återförsäkring samt Tvistelösning. Vi erbjuder juridisk rådgivning av yttersta kvalitet och rankas internationellt som en av Sveriges främsta advokatbyråer inom dessa områden.

Kom i kontakt med Norelid Advokatbyrås Cyber Desk här.