Norrenergi bygger ut förnybar fjärrkyla till Bromma

Norrenergi bygger ut sin fjärrkyla till området vid Bromma Blocks, som ligger nära flygplatsen och tvärbanan. Expansionen innebär att Norrenergi kan tillgodose den växande efterfrågan på förnybar kyla hos många företag i Bromma. 

Bygg- och fastighetsbolaget NCC är först med att teckna avtal. Det omfattar fastigheten Hangar 5 med cirka 50 000 kvadratmeter kontor, kommersiella lokaler och hotell. Två exempel på aktörer som etablerar sig där är Maxi ICA Stormarknad och Biz Apartment lägenhetshotell.

– Det känns otroligt roligt att vi nu har tecknat ett första avtal som innebär startskottet för kylan i Bromma. Vår fjärrvärme är sedan tidigare utbyggd till Bromma, bland annat till Bromma flygplats, så nu kan vi erbjuda både värme och kyla här – något som kunderna uppskattar, säger Maria Carvinge, marknadschef på Norrenergi. 

Helt förnybar kyla
Norrenergis fjärrkyla är helt förnybar och produceras bland annat med hjälp av frikyla, vilket innebär att man använder kallt bottenvatten från Lilla Värtan. Spillvatten från Bromma reningsverk är en annan energikälla som används för att producera både värme och kyla.

Även Norrenergis fjärrvärme står sig väl miljömässigt och är nästan helt förnybar, till cirka 99 procent. Den är dessutom märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. 

– Vi ser att våra tjänster fjärrvärme och fjärrkyla hjälper kunderna i deras hållbarhetsarbete, bland annat då man lätt uppnår höga nivåer i de olika systemen för miljöcertifiering av byggnader, säger Maria Carvinge. Hangar 5 är certifierad enligt BREEAM i nivån Excellent.

Tack vare Norrenergis fjärrvärme och fjärrkyla kan städerna växa hållbart. Väljer man fjärrvärme står Norrenergi för kontinuerlig utveckling enligt senaste teknik och miljöprestanda som minskar miljöpåverkan och sänker kostnader för både kunder och Norrenergi. Väljer man en alternativ uppvärmningsform som till exempel en värmepump köper man den teknik som är aktuell vid köptillfället. 

– Vi säger att vi streamar värme och kyla. Tjänsterna levereras över nät, vilket innebär att vi kan dra en parallell till streaming av musik och filmer. Med digitaliseringen och en ökad uppkoppling av kundcentraler kan vi hjälpa kunden att optimera sin energianvändning ännu mer – något som sparar både pengar och miljö.

Fortsatt expansion
Expansionen av fjärrkylnätet gör det möjligt för många andra fastighetsägare i denna del av Bromma att få förnybar kyla. På sin väg från Solnaverket till Bromma Blocks-området passerar fjärrkylan bland annat Ulvsunda industriområde.

– Det krävs stora investeringar att dra rör så här långt, och vi tror att det finns många företag i Ulvsunda industriområde som vill ha kyla. Efterfrågan på förnybar fjärrkyla är stor och vi för redan samtal med ett flertal fastighetsägare.

Norrenergi har ambition att fortsätta expandera i framtiden.

– Vi följer alltid stadsplaneringen såväl i Solna som i Sundbyberg och närliggande kommuner. Det finns flera spännande utbyggnadsområden i Västerort som vi hoppas kommer välja värme och kyla från Norrenergi, säger Maria Carvinge. 

Fjärrkylan till Hangar 5 beräknas vara utbyggd hösten 2020.

Presenteras av:

Kärnverksamhet: Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme
Försäljning: cirka 1 000 GWh /år
Andel förnybart: cirka 99 %


Fjärrkyla
Försäljning: cirka 70 GWh/år
Andel förnybart: 100 %

Antal brukare: fler än 100 000 människor
Ägare: Solna stad (2/3) och Sundbybergs stad (1/3)
Antal anställda: 79 personer
Omsättning: cirka 790 Mkr per år

Läs mer på:
www.norrenergi.se