JUNO förenklar arbetet för Sveriges kommuner

Norstedts Juridiks digitala informationstjänst JUNO är gränslöst populär i den juridiska världen. Nu finns det även tillgängligt för kommuner och offentliga verksamheter – och användningsområdet är både stort och enkelt.

– Det kan verkligen förenkla arbetet. All information som kan tänkas behövas finns i en enda tjänst, säger Peter Krohn, produktägare för JUNO för kommuner.

Att byta system inom verksamheten kan verka svårt; både rent praktiskt och att lära sig helt nya funktioner. Det kan leda till att systemen aldrig byts ut, trots att bättre alternativ finns på marknaden. Johan Qvinth jobbar som kundansvarig för tjänsten JUNO och menar att omställningen är mycket enklare än vad många tror.

– Man behöver inte göra någonting, så länge man köper systemet är det bara att logga in. Tjänsten gör det enklare att samarbeta och ta del av värdefull information.

En säker källa
Johan Qvinth liknar JUNO vid de typiska sökmotorerna på internet, men en stor skillnad är att alla sökresultat är korrekta. En så säker källa har gjort JUNO till huvudleverantör till den absoluta majoriteten av de som fattar juridiska beslut i dag, och nu finns även möjligheten för kommuner att ta del av informationen.

– Det förenklar alla processer. Att komma in i en databas förr innebar många jobbiga steg – något som kunde ta flera dagar. Det slipper man nu.

I kommunernas version av JUNO får de dels de juridiska aspekterna, med expertkommentarer efter varje paragraf. Dessutom får de tillgång till rätt förarbeten och möjlighet att söka och bevaka sökord i alla rättsfall.

– Socionomyrket är i grunden också juridiskt; det grundar sig i vad som faktiskt är rätt och fel, säger Johan.

Tjänsten erbjuder också analyser och guider utifrån konkreta problem från till exempel förvaltningar. Även här finns möjligheten att ställa frågor till experter inom området och få ett omfattande handläggarstöd.

”Väldigt spännande”
Peter Krohn, produktägare, berättar att Norstedts Juridik vill fungera som en brygga mellan kommuner och juridiska frågor.

– De är ju experter på det som de dagligen jobbar med; inte nödvändigtvis reglerna bakom det. Där finns vi som stöd, säger han och avslutar:

– JUNO är en historisk produkt som varit väldigt framgångsrik. Nu är det dags för ett nytt kapitel som kommer bli väldigt spännande att följa.

Presenteras av:

JUNO är unikt anpassad för dig som arbetar med frågor inom social omsorg och familjerätt. Här hittar du all information berör och reglerar ditt arbetsområde som handläggare, utredare eller beslutsfattare. Du kan enkelt fördjupa dig i den information som är relevant för just dig genom våra lagkommentarer, tidskrifter och digitala bibliotek.