Adjuvanset som utvecklats av Novavax i Uppsala är en betydelsefull komponent i företagets vacciner. Magnus Sävenhed, vd för Novavax AB.

Svensk forskning viktig pusselbit för nya vaccin

En uppfinning från Uppsala är en nyckel i kampen mot allvarliga infektionssjukdomar. Adjuvanset som utvecklats av Novavax är en viktig komponent i företagets vacciner. Efter flera framgångsrika år siktar nu Novavax på att bredda verksamheten för att utveckla nya banbrytande vacciner.

Tjugo års forskning kring immunstimulerare har gett resultat. Adjuvanset som Novavax AB utvecklar och producerar är idag en viktig komponent för att förstärka effekten av vacciner. Nyligen införlivades det Uppsalabaserade företagets adjuvans för första gången i ett vaccin som är godkänt för humant bruk.

– Det har varit intensiva år under pandemin, men också år av otroligt starkt driv och engagemang. Med hjälp av extern finansiering från bland annat USA:s regering lyckades Novavax utveckla och lansera sin första produkt i flera länder runt om i världen. Vi har också skalat upp vår produktionskapacitet, något som vi nu kan använda för att ta fler vacciner till nästa nivå, säger Magnus Sävenhed, vd för Novavax AB.

Starkt engagemang utveckla nya vacciner
De senaste åren har Novavax i Uppsala vuxit kraftigt, från 50 till totalt cirka 300 personer och marknaden för adjuvanset har expanderat till att omfatta både veterinär- och humanvacciner. Det finns flera intressanta kandidater i företagets pipeline.

– Vi har en väldigt spännande tid framför oss. Novavax kommer att fortsätta att producera vaccindoser, och vi kommer att driva vårt kliniska utvecklingsprogram framåt, inklusive en kombinationsvaccinkandidat. Vi har också kommit långt i våra projekt med partners från olika delar av världen, bland annat i Afrika där vi har flera pågående försök, säger Magnus Sävenhed.

Det Marylandbaserade bioteknikföretaget Novavax Inc. utvecklar och kommersialiserar vacciner mot allvarliga infektionssjukdomar. Företaget har utvecklat en rekombinant proteinteknologi baserad på genteknik som effektivt producerar immunogena nanopartiklar. Matrix-M™-adjuvanset används som tillsats i vacciner för att stärka immunsvaret och genererar både ett cellulärt och antikroppsmedierat svar.

Läs mer på www.novavax.com