DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN NOVO NORDISK

Obesitas är en allvarlig kronisk sjukdom – därför är det viktigt att få diagnos i tid

Obesitas, som också kallas fetma, är en komplex och kronisk sjukdom som beror på många faktorer. Redan 1997 fastslog Världshälsoorganisationen, WHO, att obesitas är en kronisk sjukdom. Trots det får många ingen diagnos. Enligt en ny rapport från Region Stockholm om ”Den ojämlika obesitasvården” får mer än hälften av personer med obesitas i Stockholms län ingen diagnos.

För ett drygt år sedan klassade även EU-kommissionen obesitas som en kronisk sjukdom. Obesitas kan orsaka andra följdsjukdomar som till exempel typ 2-diabetes, hjärtkärlsjukdom, artros, sömnapné och cancer. Uppskattningsvis har 23 procent av vuxna personer inom EU obesitas.

I Sverige har ungefär 1,4 miljoner barn och vuxna obesitas. Diagnos ställs med utgångspunkt från BMI, Body Mass Index, som anger relationen mellan kroppsvikt och längd. Personer med ett BMI över 30 har obesitas. Ett BMI mellan 25 och 30 innebär övervikt.

I en undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Novo Nordisk, ansåg cirka 90 procent av medborgarna i Sverige att individer som lever med obesitas har rätt att få hjälp av samhället med sin sjukdom. 

Obesitas kopplas till skam och skuld
Obesitas kan ha många olika orsaker. Alltifrån genetik och psykiatriska orsaker till socioekonomiska förutsättningar kan resultera i en ökad risk att utveckla sjukdomen. Det uppskattas att genetik kan bidra till så mycket som 70 procent av förekomst av obesitas. Länge har dock synen på obesitas varit skuld- och skambelagd. Personer som drabbas möts ofta av kommentarer om att det är självförvållat. 

Att minska i vikt är komplicerat och svårt att klara på egen hand. Kroppen reagerar ofta med överlevnadsmekanismer för att förbereda sig på svält när kilona rasar. Det gör att man känner sig mer hungrig och att kroppen gör av med mindre energi, vilket i längden istället kan leda till en ökad vikt. En person med obesitas har precis som personer med andra kroniska sjukdomar rätt till vård och behandling.

Tidig diagnos är viktigt
Obesitas är en kronisk sjukdom och det är viktigt med en tidig diagnos för att kunna erbjuda insatser för att förbättra den fysiska och psykiska hälsan, minska risken för fler sjukdomar och hindra för tidig död. Ofta krävs livslång behandling och noggrann, kontinuerlig uppföljning. Det finns i dag tre typer av behandling mot obesitas: stöd till förändrade levnadsvanor, läkemedelsbehandling och kirurgisk behandling. 

Enligt rapporten ”Den ojämlika obesitasvården” från Region Stockholm, är det bara 64 procent av de med konstaterad obesitas som får någon typ av behandling. Endast 7 procent får läkemedel och 4 procent får en obesitasoperation. Det är alltså inte bara tidig diagnos som krävs, fler med obesitasdiagnos bör också erbjudas behandling.

Mer information om obesitas finns på faktaomvikt.se

Om du vill lära dig mer om obesitas så lyssna gärna även på podcasten ”Ett viktigt samtal” (där poddar finns).

Om Novo Nordisk Scandinavia
Novo Nordisk är ett globalt läkemedelsföretag, grundat 1923 och med huvudkontor strax utanför Köpenhamn i Danmark.

Vi har ett tydligt mål: att besegra allvarliga kroniska sjukdomar som obesitas, diabetes, hemofili, tillväxtrubbningar och ateroskleros.

Novo Nordisk är verksamt i 80 länder med drygt  47 000 anställda runt om i världen. Våra läkemedel finns tillgängliga i 168 länder.

Läs mer på: www.novonordisk.se

SE22OB00067