Byggprocessen i molnet - snabbare, enklare, bättre

Konsult- och mjukvarubolaget NTI Sweden AB brinner för att företag inom byggbranschen – arkitekter, elkonsulter, VVS-experter och fastighetsförvaltare – ska våga ta klivet upp i ”molnet”.
– Det är de små bolagen som har mest att tjäna på att digitalisera sitt arbetssätt och ta steget upp i molnet. De som inte agerar nu hamnar i bakvattnet, säger NTI:s affärsutvecklare Michael Thydell.

Thomas Lööf och Lars Albinsson hade jobbat närmare 15 år i byggbranschen som konstruktörer innan de bestämde sig för att starta eget. Nu driver de TL Konstruktion och erbjuder sina kunder allt från ritningar till beräkningar.
– Vår erfarenhet av komplexa konstruktioner täcker det mesta som kan byggas, från grundläggningar till betongbyggnader och stål- och träkonstruktioner, berättar Thomas.

Kunderna följer projekten i realtid
Lars och Thomas ville slippa en vanlig fysisk servermiljö, med allt vad det innebär av investeringskostnader, risker kring driftstopp, ständiga backuphanteringar och behov av löpande support och underhåll.

– När vi startade bolaget var det viktigaste beslutet vi stod inför om vi skulle bygga vår infrastruktur kring en egen serverlösning med VPN-anslutningar eller att lägga upp allt, absolut allt, i molnet.

Valet föll på en kombinerad molnmiljö med program från Autodesk (Autodesk Construction Cloud) och Microsoft – en skalbar, stabil och mycket flexibel lösning.

– Upplägget innebär att vi kan erbjuda mycket bättre service till samarbetspartners och kunder. Genom Autodesks molnplattform kan beställare och entreprenörer se hur projekten växer fram i realtid via en vanlig webbläsare. Och de kan mäta, kommentera och samarbeta med projektörerna från tidiga skeden genom hela projekteringen och ända fram till färdigt bygge, berättar Lars.

NTI vill slå hål på myterna
– Det finns många som tvekar när det gäller att implementera de moderna digitala plattformarna. Här ligger verkligen Thomas och Lars i teknikens framkant, berättar Michael Thydell, affärsutvecklare på NTI.

Myterna kring detta att jobba mot molnet är vanliga, menar han. Många är oroliga för sekretessen. Andra tror att det är väldigt dyrt eller att enbart de stora bolagen kan tillgodogöra sig nyttan.

– Det är precis tvärtom! De mindre bolagen – arkitekter, elkonsulter, VVS-experter och i förlängningen även fastighetsägare, totalentreprenörer och förvaltare – är de som har mest att tjäna på digitaliseringen. Alla dessa aktörer kan idag på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt få tillgång till servicenivåer som tidigare bara varit tillgängliga för de stora bolagen. Därför får de som idag börjar jobba molnbaserat ett stort försprång gentemot sina konkurrenter.

Livscykelanalys inbyggd i processen
Rekommendationen att alla ska jobba hemifrån under pandemin har dock snabbat upp digitaliseringsprocessen.

– Ibland krävs det en kris eller revolution för att förändra ett beteende. Det vi har sett under de senaste åren är en slags ”chockdigitalisering” – och inte bara i byggsektorn utan i de flesta branscher. Och i och med den här situationen har i princip alla påbörjat en resa mot ökad digitalisering och molnteknik, tänk bara på alla Teams-möten vi haft de senaste två åren!

Michael Thydell, NTI Sweden AB

Molnlösningar stödjer också hållbara lösningar under byggprocessen. Många verktyg för analys av energi och miljöfaktorer är redan idag molnbaserade och användaren behöver bara en vanlig webbläsare.

– Ta till exempel ”Lagen om klimatdeklarationer för byggnader” som började gälla den 1 januari 2022. För att överhuvudtaget kunna göra den typen av analyser måste man ha tillgång till digitala verktyg och NTI har idag avtal med en leverantör av molntjänster som direkt kopplar BIM-modellerna till livscykelanalysen.

 

 

 

VAD ÄR BIM?
En BIM-modell är en virtuell modell av en byggnad. I modellen samlas och organiseras information genom byggnadens hela livscykel. BIM-modellen kan innehålla information om både den fysiska byggnaden, men också de objekt som den är uppbyggd av. Resultatet kan visualiseras, granskas och testas på olika sätt. Moderna CAD-program används för att skapa BIM-modeller och i dessa kan även alla projektdeltagare arbeta tillsammans i realtid, särskilt effektivt blir det om de gör det via molntekniken.

 

OM NTI GROUP
NTI Group är en av Europas största Autodesk-leverantörer av lösningar och tjänster för CAD, CAM, BIM, PDM och PLM - allt från mjukvaror och konsulttjänster till behovsanalyser och utbildningar.

www.nti.biz/se