Patienten blir mer delaktig med hjälp av AI-baserad taligenkänning

Efter ett läkarbesök kan det dröja dagar eller veckor innan du som patient kan gå in och titta i dina journalanteckningar på 1177 Vårdguiden. När vårdpersonalen använder taligenkänning kan den här processen effektiviseras, med ökad delaktighet för patienter som en bonus. Detta menar Nuance som vill revolutionera svensk sjukvård genom sin AI-baserade lösning.

När sjukvårdsjournalen blev digital och lättillgänglig för den enskilda patienten togs ett stort steg framåt. Nu kan nya högteknologiska lösningar pusha journalföringen framåt på nytt. Företaget Nuance har utvecklat en AI-baserad plattform för taligenkänning som heter Dragon Medical. Målet är att komma bort från tidskrävande processer där data skrivs in manuellt och istället låta talet skapa journalanteckningarna.

I dag dikterar läkaren oftast det som kommit fram under ett vårdbesök, för att sedan låta en medicinsk sekreterare knappa in informationen från ljudfilen på ett tangentbord. Sjuksköterskor måste själva skriva in anteckningarna när tillfälle ges. Om vårdpersonalen istället använder Dragon Medical omvandlar systemet talet till korrekta journalanteckningar i realtid.

– Med taligenkänning som verktyg kan vårdpersonalen göra klart sitt arbete direkt efter att de har träffat en patient vilket leder till minskad stress. Att tala går dessutom tre gånger snabbare än att skriva. För patienten innebär det här nya arbetssättet en större egenmakt då man nästan direkt efter ett besök kan gå in på 1177 och läsa i journalen, säger Torbjörn Hurtig, Regional Sales Manager på Nuance.

I det pågående forskningsprojektet PACESS gjordes en enkätstudie redan 2016 där 2587 patienter svarade på frågor om hur de upplever tillgången till Journalen. Där angav 68 procent att de vill ha tillgång till anteckningarna samma dag eller dagen efter sitt vårdbesök.

­– Många vill läsa sina anteckningar snabbt för att säkerställa att man inte missuppfattat någonting, och om man måste vänta i två veckor förlorar man den nyttan, säger Maria Hägglund, projektledare och forskare i implementationsvetenskap vid Uppsala universitet.

– Taligenkänning kopplat till 1177 Journalen skulle kunna gagna patienten direkt, säger Isabella Scandurra, forskare i hälsoinformatik vid Örebro Universitet och deltagare i DOME-konsortiet som sedan 2012 forskat kring användning av 1177 Journalen.

Läs mer om forskningsprojektet PACESS

Just nu testas Dragon Medical som pilotprojekt och permanent lösning i många av Sveriges regioner och kommer bli en viktig del i att leva upp till Sveriges höga ambitioner kring vårdens digitalisering.

Fakta om Nuance och Dragon Medical

Nuance erbjuder säkra, AI-baserade taligenkänningslösningar för klinisk dokumentation. Med Dragon Medical skapas enkelt patientens historia direkt in i journalen och möjliggör en effektiv navigering av journalsystemet. Teknologin ökar vårdpersonalens produktivitet och sänker kostnader.

Mer om Nuance på www.nuance.se