Christian och Sara jobbar med samhällsbyggnad i Nyköping:
”Det är ett privilegium att få vara med och forma framtiden”

Nyköping är en stad i en stark tillväxtfas. Nyköping ligger vid kusten en timme från Stockholm. En modern och snabbt växande kommun med god service. Hit flyttar människor både för att bo och arbeta.

I Nyköping har man havet som granne, nära till natur och en aktiv stadskärna. Staden är just nu i en stark tillväxtfas, där man bland annat är en del av projektet Ostlänken, den 16 mil långa järnvägen som ska gå mellan Södertälje och ner till Linköping – via Trosa, Nyköping och Norrköping. På avdelningen Samhällsbyggnad i kommunen arbetar Christian Udin, ansvarig för Ostlänken.
– Man kommer att få kortare restid och man kan köra fler tåg vilket innebär att fler kan tänka sig att ta sig hit – både för boende och verksamheter. Den nya järnvägen kommer att bidra till att regionerna växer och knyts ihop, förklarar Christian Udin.

När en storstad som Stockholm växer i antal invånare skapas en regionsförstoring, som ställer krav på närliggande städer att erbjuda bättre tillgänglighet och möjligheter att bo och arbeta. Nyköping satsar stort, inte bara genom Ostlänkenprojektet. En av dem som arbetar med det är Sara Rangensjö, planarkitekt på Nyköpings kommun. Just nu planeras för Nyköpings resecentrum, som kommer att slå samman nuvarande tåg- och busstation.
– Målet är att det ska vara mer än transportnod. I och med att vi bygger centralt ska det vara en förlängning av centrum. Vi vill att det ska vara en plats för liv och rörelse, berättar Sara Rangensjö.

Både Christian och Sara berättar om fördelarna med att bo i en mellanstor stad, som ändå har karaktären av en småstad, med en lång historia. Ingen av dem kan tänka sig att flytta härifrån.
– Det är ett privilegium att få vara med och forma framtiden för mina barn, säger Sara Rangensjö, något som kollegan Christian håller med om:
– Det känns bra att vara med och sätta Nyköping på kartan, avslutar han.

Nyköpings kommun har 5600 invånare och växer snabbt. Tillväxttakten procentuellt sett är bland de högsta i Sverige. Ostlänken är Sveriges största samhällsutvecklingsprojekt.  Den nya järnvägen kommer att öka kapaciteten i järnvägsnätet och minska restiden från Nyköping till Stockholm och Östergötland. Men kanske ännu viktigare, Ostlänken kommer att generera tillväxt för hela regionen. Behovet av kvalificerad arbetskraft kommer att vara hög i Nyköping i många år framöver.