Nytt digitalt vårdkoncept ”Ett effektivare sätt att behandla högt blodtryck”

Högt blodtryck är en folksjukdom med cirka två miljoner drabbade svenskar. Endast 20-30 procent får idag bukt med det höga blodtrycket som obehandlat kan leda till följdsjukdomar som stroke och för tidig död.
Men en ny behandling med mätning i hemmet och specialistvård via mobilen ska ändra på det.

Högt blodtryck innebär att hjärtat måste arbeta hårdare för att pumpa runt blodet i kroppen, och är den viktigaste riskfaktorn för hjärt- och kärlsjukdomar och stroke. Om det höga blodtrycket inte behandlas är det stor risk att det leder till hjärtförstoring, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och andra sjukdomar som demens.

Det vanligaste sättet att mäta sitt blodtryck är vid läkarkontroller. Men många mäter sitt blodtryck för sällan, och många drabbas också av så kallat ”vitrockssyndrom” vid mätning i vården och får högre värden – och därmed finns risk för felmedicinering. Det tros bero på nervositet och stress inför läkarbesöket, vilket visar sig i förhöjt blodtryck.

För få når sitt målblodtryck
I dag når endast 10-15 procent av alla med högt blodtryck sitt målblodtryck i traditionell vård. På tok för lågt, anser Martin Carlsson, specialistläkare och docent vid Linnéuniversitetet, som har tagit fram en ny metod att behandla högt blodtryck – genom att kombinera mätning i hemmets lugna vrå med modern medicinsk behandling.

– Vi kan inte ha så låga siffror när högt blodtryck är den enskilt viktigaste behandlingsbara orsaken till hjärt- och kärlsjukdom, stroke och för tidig död, säger han.

Nya tjänsten gör det enkelt att få effektiv vård på distans
Ny forskning visar att behandlingen ska grundas på frekventa mätningar i lugn hemmamiljö, snarare än på ett par mätvärden per år i sjukhusmiljö. Därför utvecklade Martin Carlsson, i sitt bolag Accumbo AB, tjänsten ”Blodtrycksdoktorn”. 

Genom en app för mobiltelefon håller både patienten och läkaren koll på blodtrycksvärdena och vi appen kan patienten kommunicera med läkare, få hjälp, stöd och livsstilsråd.

Förändringar märks direkt och läkaren kan korrigera medicinering. Patienten mäter i lugn och ro sitt blodtryck hemma. Tjänsten ingår i det fria vårdvalet och därför betalar man enbart patientavgift (för närvarande 0 kronor, efter 1 juli 100 kronor). Efter att först ha lämnat blod- och urinprov på något av Blodtrycksdoktorns samarbetslab (remiss skickas automatiskt) kan både patienten och specialistläkaren sedan se provresultaten i appen. En blodtrycksmätare skickas hem och via appen får patienten veta hur ofta blodtrycket ska mätas. Allt sköts tryggt med hjälp av BankID och i appen får patienten även råd och tips på små förändringar i vardagen som kan hjälpa till att sänka blodtrycket.

– Människor behöver motiveras till livsstilsförändringar, ha klara mål och få kontinuerlig coachning av oss i vården. Så sker inte alltid idag och detta ändrar vi på nu, säger Martin Carlsson.

Ger minskade blodtrycksnivåer
En klinisk studie av 180 patienter som har använd Blodtrycksdoktorn visade klart förbättrade blodtrycksnivåer  och mycket hög patientnöjdhet.

– Det är mycket bra resultat som i förlängningen kraftigt minskar risken för dessa patienter att få följdsjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom och stroke, säger Martin Carlsson och fortsätter:

– Det här är ett effektivare sätt att behandla högt blodtryck och det kommer att avlasta vården i vårt samhälle.

Presenteras av:

Läs mer på:
www.accumbo.se