OBOS bostadsområden ökar mångfalden: ”Plats för alla grupper”

Att sänka tröskeln för det eget ägda boendet och samtidigt bygga ett samhälle som främjar mångfald är den medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS mål. Bostadsområden med plats för människor med olika bakgrund skapar inkludering och jämlikhet – samtidigt som det möjliggör för fler att komma in på bostadsmarknaden.

– Genom att bygga olika typer av bostäder i olika upplåtelseformer kan vi bidra till att fler kan bo i samma område, oavsett hur livssituationen ser ut eller hur den förändras över tid, säger Ulrika Liiv, kommunikations- och hållbarhetschef på OBOS.

OBOS är en av de största bostadsutvecklarna i Norge och Sverige och bygger för alla i samhället. De fokuserar på att utveckla hållbara bostadsområden och möjliggöra för att fler ska kunna ta steget in på bostadsmarknaden.

– Detta blir allt svårare för bland annat samhällsbärande grupper, därför vill vi bidra till att sänka trösklarna för att kunna äga sin egen bostad. Vi vill utveckla bostadsområden med plats för människor med olika bakgrund. Blandad bebyggelse i olika upplåtelseformer bidrar till mångfald, vilket i sin tur ökar trygghet och trivsel, säger Ulrika Liiv.

Utrymme för alla grupper i samhället
De trädgårdsstäder som OBOS utvecklar blandar ägande- och bostadsrätter i villor, rad-, par-, kedje- och flerfamiljshus. Här kan även LSS-boenden, förskolor och äldreboenden ingå.

– Med dessa projekt kan vi bidra till att fler kan bo i samma område, oavsett hur ens ekonomiska status eller situation ser ut, och oavsett om den förändras över tid. Vi tar vara på livet mellan husen, med allt från gemensamma mötesplatser, grönområden och stigar mellan byggnaderna till odling, promenadstråk, motionsslingor och lekplatser.

Kommunikation och goda förbindelser med en väl fungerande infrastruktur är en annan viktig parameter i OBOS projekt. En servicepunkt i eller i nära anslutning till projektområdet, med bland annat matbutik, café och vårdcentral är också viktiga.
– I trädgårdsstaden vill vi skapa en harmonisk variation i form av färger, byggnadshöjder, placering och stilar. Dessutom beaktar vi de ekologiska parametrarna genom att erbjuda miljöcertifierade bostäder med låg energiförbrukning och bra materialval.

Förtur och delägarskap i bostaden för medlemmar
OBOS är medlemsägt, vilket ger OBOS-medlemmar flera fördelar; bland annat rätten till förtur vid köp av bostäder och tomter i de projekt som OBOS utvecklar runt om i landet. Som medlem får man också tillgång till en rad förmånliga erbjudanden och tjänster. Boköpsmodellen OBOS Deläga är ett exempel på hur OBOS vill ge fler möjlighet att äga sin bostad. Genom OBOS Deläga kan en bostadsköpare successivt ta steget in i ett ägandeskap genom att köpa 50-90 procent av boendet och samäga resterande del med OBOS. Därefter kan man, om man vill och har möjlighet, årsvis öka sin ägarandel inom en tioårsperiod, tills man äger hela boendet. Konceptet erbjuds i utvalda nyproduktionsprojekt från OBOS.

– Vi tar ansvar på både ett socialt och ekologiskt plan och har som mål att vi genom våra projekt ska skapa en plats för alla och se till allas olika behov när det kommer till en hållbar och långsiktig boendesituation. Alla ska kunna hitta sin plats och trygga miljö – inte bara här och nu utan under en livstid, säger Ulrika Liiv.

Läs mer om OBOS

OBOS är en av Sveriges största bostadsutvecklare och ägs av sina drygt 500 000 medlemmar i Norge och Sverige. OBOS erbjuder bostäder för alla livets faser i form av villor, kedjehus och flerbostadshus, i städer och på landsbygden.

Läs mer