Framgång på framtidens arbetsplats

Framtidens arbetsplats handlar om att skapa en miljö som föder framgång. För att möta framtidens sätt att arbeta och framtida medarbetares behov har Office Management identifierat fyra huvudtrender.

Office Management är ett rådgivande tjänsteföretag som identifierar och paketerar helhetslösningar tillsammans med serviceåtagande åt sina kunder – sammanlagt över 8000 kunder i Sverige, Norge och Finland.

Just nu händer det mycket i och med att kundernas behov ändrats i takt med digitaliseringen.

  Vi har gjort en djupdykning i framtidens arbetsliv baserat på vår egen och våra partners erfarenhet, 40 rapporter angående framtidens arbetsplats, samt kundintervjuer och workshops. Utifrån detta har vi identifierat fyra trender, berättar Peter Uddfors, VD på Office Management.

Flexibla samarbeten är den första trenden. I GIG-ekonomin där experter möts och samarbetar för tillfälliga projekt eller uppdrag finns en vision om hur det kommer att fungera.

– I framtiden kan du logga in med din identitet och göra ett gig, ett kort uppdrag, åt vem du vill. De virtuella och fysiska mötena flyter ihop. Arbetsgrupper ändras från projekt till projekt, inte per avdelning. Du kan jobba var som helst med uppkoppling, säger Susanne.

En stimulerande arbetsmiljö är trend nummer två. Eftersom kompetens är en bristvara handlar det om att attrahera och rekrytera de bästa medarbetarna, vilket blir en kamp mellan företagen. Företag måste ha en stimulerande arbetsmiljö för att attrahera och behålla personal.

Säkra molnlösningar är nästa trend. I takt med att vi arbetar mer flexibelt ökar förstås antalet uppkopplade enheter vilket också innebär att företagen lägger ut hela sin IP i molnet. Det ställer krav på säkerheten som både handlar om att minimera risken för intrång och avlyssning men också att hantera personuppgifter korrekt enligt GDPR.

Sist men inte minst är AI en trend som kommer att påverka framtidens arbetsliv, förutspår Office Management. AI kan hjälpa oss att bli bättre, så vi agerar och lägger tid på rätt saker.

Susanne menar att Office Managements styrka är att man kan hjälpa sina kundföretag inom alla dessa områden.

  Vår vision är att skapa infrastruktur så att det ska bli lätt för småbolag att bli flexibla och attraktiva. Det är lättare sagt än gjort att vara flexibel och individanpassad när man jobbar med allt från millennials till folk som jobbar till senare än normal pensionsålder. Dessa mjuka aspekter måste man ta med i beräkningen för annars är risken att medarbetarna inte blir stimulerade utan utmattade, avslutar hon.

Presenteras av: