Spara tid och få mer tid för patienter - med Omilon

Teknik ska underlätta, inte komplicera. Det är viktigt för Omilon, bolaget som med sin taligenkänning, digitala diktering och journalskrivning frigör tid för vårdpersonal.

– Med hjälp av tekniken kan vårdgivare lägga mindre tid på dokumentering och mer tid på patienten, berättar Helen Kenzler, vd Omilon.

Nyligen gick företagen Max Manus och Conscriptor samman och bildade Nordens ledande verksamhet inom effektiv dokumentation; Omilon. Bolagets syfte är att spara tid hos vårdgivare och kommuner genom att förenkla administrationen med sitt utbud av produkter och tjänster, däribland taligenkänning.

– Behovet av den här typen av produkter och tjänster är stort. Många läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och andra yrkesgrupper, även utanför vården, anser att de lägger alltför mycket tid på dokumentation. Med taligenkänning kan man redan under mötet med sin patient tala in anteckningar som förs till journalen, som kan vara tillgänglig direkt för andra i vårdflödet, men även för patienten, berättar Helen Kenzler.

En sammanslagning för att vårdens bästa
Omilon finns i Sverige, Norge och Danmark med över 250 anställda. De erbjuder utöver taligenkänning och digital diktering, även journalskrivning där medicinska sekreterare transkriberar vårdpersonalens ljudfiler och skriver in i journalen.

– Sammanslagningen mellan Conscriptor och Max Manus innebär ett bolag med bred kompetens som är helt unik i vår bransch. Man kan som kund använda sig av en enstaka tjänst eller alla tre.

Omilon märker av ett intresse från många större verksamheter, både offentliga och privata, som vill effektivisera sina arbetsflöden. Genom att använda teknik, frigörs tid, som sedan kan användas till exempelvis vård och patientmöten.

– Syftet med vår teknik är att det ska vara enkelt för medarbetaren. På mindre än en timme kan de till exempel komma igång med taligenkänning. Varje användare har en unik användarprofil och systemet tränas upp efter hur den specifika användaren uttrycker sig. Verktyget har i grunden en ordbok, som utvecklas kontinuerligt.

Nya behov i spår av pandemin
Pandemin innebär givetvis att vården och även kommunerna är oerhört pressade. Den uppkomna situationen har, vilket är allmänt känt, ökat takten i digitaliseringen. Behovet av att hitta nya arbetssätt är därför stort och verktyg som frigör tid till gagn för patient och direkt vård uppskattas naturligtvis.

– Intresset för våra tjänster har helt klart ökat, och vi får allt fler konkreta efterfrågningar just nu, avslutar Helen Kenzler.

Omilon (tidigare Conscriptor & Max Manus) är en nordisk leverantör av tjänster & produkter inom området vårddokumentation. Vi har över 20 års av erfarenhet kring taligenkänning och våra 250 medarbetare hjälper dagligen över 50 000 medarbetare i vården med journalföring.
Läs mer på omilon.com