Ökad kunskap krävs för att kommunernas utegym ska gynna folkhälsan

Utegym är en allt vanligare syn längs motionsspår i landet – men majoriteten av dem är inte skapade för gemene man att träna i. Seth Ronland, personlig tränare och utbildad inom idrottsmedicin, menar att fler hade kunnat använda utegymmen på rätt sätt om det var möjligt att justera belastningen och Peter Pagels, doktor i medicinsk idrottsvetenskap, håller med.
– Det märks att det är någon som inte kan träning som har konstruerat dem, säger han.

För några år sedan började utegym byggas i Sverige. Fenomenet startade i de varmare länderna för att stimulera träning och i dag är det många motionärer som stannar till för att träna lite under sin promenad eller löprunda även här. Idéen med utegym och lättillgänglig träning är god, menar Seth Ronland som är personlig tränare och utbildad inom idrottsmedicin, men han konstaterar att majoriteten av maskinerna som kommunerna köpt in i dag enbart är meningsfulla för runt en procent av befolkningen.

– Oavsett om man tränar på elitnivå eller är helt otränad sätter man sig i samma maskin och kan göra 500 repetitioner. Kommunerna har helt enkelt investerat i fel utrustning; man vill att det ska vara tillgängligt för alla men missar målet.

Träning som passar individen
Seth har blivit utnämnd till årets tränare och förebild inom hälsobranschen och berättar att han tränar allt från rehabpatienter till elitidrottsmän. Det gör att han är väl införstådd i vikten av att justera träningsredskap för att passa individen och därför tydligt ser Omnigyms många fördelar.

Omnigym skapar träningsutrustning för utomhusbruk – men till skillnad från de utegym som kommunerna vanligtvis köper in går det att justera belastningen för att matcha utövarens behov. Peter Pagels är universitetslektor på Linnéuniversitetet och kommer under hösten att inleda en studie kring fysisk aktivitet hos gruppen 65+. Han valt att använda Omnigyms utomhusgym i sin studie.
– Förutom att vara anpassningsbara har de QR-koder som leder till instruktionsvideos för respektive redskap. Det är en markant skillnad från kommunernas gym som uppenbarligen inte är konstruerade av någon som kan träning. Om fler hade tillgång till möjligheten att träna rätt skulle vi kunna öka livskvaliteten och minska antalet människor som behöver vård eller äldreomsorg senare i livet.

”Inte fel på dig”
Seth Ronland konstaterar att ett utegym ska bjuda in till rörelse, att du ska känna att du gör rätt när du använder maskinerna.
– Om ett utegym är för svårt eller tungt att använda är det fel på gymmet, inte på dig.

Läs mer om Omnigym här

Omnigym genomför just nu en användarstudie på flera platser i Sverige, där man mäter användning under fem veckor via enkäter och sensorer i maskinerna. Data samlas in och utvärderas för att förbättra upplevelsen och resultat av träning i Omnigym utegym. Syftet är att ge exempelvis kommuner en möjlighet att involvera sina invånare i framtida investeringar.

Läs mer om studien här