De hjälper våldsutsatta att stärka sitt inre skydd

Det tar tid att bygga upp ett nytt liv och åter bli en stark, självständig människa efter att ha blivit utsatt för våld. Johanna, verksamhetschef på Omsorg Skydd Säkerhet säger att det inte är en quick-fix och att det krävs kunskap och erfarenhet för att ge rätt stöttning till en person som blivit utsatt för våld.

Det finns hjälp att få om du utsätts för våld. I en skyddsplacering får människan möjlighet att bearbeta och förstå det hen varit med om, samt få hjälp att inse att det som hänt är fel och att handlingar hen utsatts för kan vara lagbrott.

Omsorg Skydd Säkerhet, O.S.S, startade sin verksamhet 2013 och har sedan dess jobbat med skyddsplaceringar för vuxna, familjer samt med ungdomar placerade inom SoL och LVU.

De har idag olika boendeformer i alla Sverige län. O.S.S har skapat sig en specialkompetens inom området skyddsplaceringar gällande våld i nära relation och hedersrelaterat våld.

”Individanpassa skyddsinsatsen”
Det finns många skyddade boenden i Sverige i dag men Johanna, verksamhetschef på O.S.S, berättar att det är viktigt att personer i behov av stöd blir placerade där rätt lösning och hjälp finns. Hon konstaterar att skyddsplaceringen behöver individanpassas utifrån klientens specifika behov. O.S.S har uppmärksammat att kollektiva boendelösningar inte alltid är att föredra för de flesta skyddsbehövande.

– Vi jobbar för att ge de skyddsplacerade ett så pass vardagligt och normalt liv som möjligt, att leva kollektivt i sitt livs kanske största kris är inget som är en ”gynnande ” boendeform för de flesta personer, säger Johanna.

– Vi jobbar med etablering på den nya orten från dag ett, det gör att vi minskar flyttar för den skyddsbehövande och kortar ner tiden för insatsen.

Vidare berättar hon att det är av största vikt att ha barnperspektivet i fokus, vi ger barnen möjlighet till skolgång och annan ålders adekvat sysselsättning samtidigt som de får stöttning i sin utsatthet av trygga vuxna.

– Vid en skyddsplacering hos oss tar vi ansvaret för skyddet, vi är behjälpliga med praktiska göromål, myndighetskontakter samt stöttar i de rättsliga processerna. Vi arbetar mycket med kunskap och förståelse tillsammans med de skyddade, för att ge dem de bästa förutsättningarna för sitt framtida liv i skydd. Klienten behöver bearbeta sina våldsupplevelser samt få kunskap om våldets mekanismer och konsekvenser för att stärka sitt inre skydd.

Skillnad på skyddad och gömd
Johanna understryker att det är en stor skillnad mellan att vara skyddad och gömd. Vi utbildar klienten i skydd och lär dem hur de ska tänka och agera på ett säkert sätt i olika situationer.
– I samma takt som vi utvecklar vårt säkerhetstänk läser förövarna på och hittar nya sätt att hitta de skyddade. Därför är det viktigt att lära sig leva som skyddad, utan att gömma sig. Det är ofta en lång väg tillbaka till att bli en yrkesverksam och självständig samhällsmedborgare efter ett liv som utsatt, men det går! Och vi är där för att stötta på resan tillbaka.

Det tar tid att bli hel igen
Vi på Omsorg skydd säkerhet får då och då till oss att det önskas en så kort skyddsinsats som möjligt. När vi får detta till oss så väcks alltid en tanke att personen som ringer inte kan var helt införstådd i eller har tillräcklig kunskap kring vad en våldsutsatt har varit med om och hur det har påverkat den eller dessa människor, säger Johanna.

– Vi efterlyser att det framöver ska finnas och ges mer kunskap kring vad som behövs för att uppnå framgång och resultat när det gäller skyddsplaceringar. Det viktiga är att rätt kompetens för det specifika ärendet ska finnas och att den håller en hög kvalitet.

Johanna tillägger att det ibland kortsiktiga tänkandet måste bort då det oftast bidrar till en fördyrande insats på sikt då de skyddsbehövande ofta går tillbaka till det som de flytt ifrån då de inte kunnat fokusera på, eller fått det som behövs för att kunna gå vidare i livet, utan i stället fokuserat på att tiden för insatsen är på väg att ta slut och att de då måste vara ”färdiga”.

Många skyddsbehövande ”studsar” tillbaka både en och tre gånger innan de lyckas skapa sig ett nytt liv. Detta beror dels på en ambivalens hos den skyddsbehövande men även på felaktigt val av utförare grundat på vad boendet erbjuder kontra vad den skyddsbehövande behöver, bristfällig kvalitet på skyddsinsatsen samt då även att en insats kan vara under tidspress, exempel på detta kan vara att det tas beslut på endast en till två veckor i taget.

Läs mer här