De utvecklar en innovativ behandling mot spridd njurcancer

Avancerad njurcancer saknar i dag en effektiv och säker behandling. Det menar Börje Haraldsson, professor, njurläkare och en av grundarna av läkemedelsbolaget Oncorena.
– Behandlingen vi arbetar med är fortfarande i tidig klinisk utveckling, men resultaten vi hittills sett är spännande, säger han.

Enligt WHO drabbas runt 400 000 personer i världen av njurcancer varje år och 80 procent av patienterna är mellan 40 och 69 år gamla när de diagnosticeras. Det är en svår sjukdom och Börje Haraldsson, professor och läkare, berättar att det finns ett brådskande och stort medicinskt behov av nya, effektiva och säkra läkemedel.

Han är en av grundarna av det svenska läkemedelsbolaget Oncorena, som är dedikerat till att ta fram en innovativ behandling för att kunna bota patienter med avancerad njurcancer.

Vill hitta ett nytt alternativ
– I dag kan sjukdomen botas med hjälp av kirurgi om den upptäcks i tid, men tyvärr hinner tumören ibland spridas till andra organ, och dessa patienter med spridd njurcancer har begränsad livslängd. I dag behandlas dessa patienter med olika typer av riktade och immunoaktiva läkemedel med begränsad effekt. Vi vill hitta ett annat alternativ som skulle kunna ta bort njurcancercellerna. Det var därför vi började utveckla läkemedelskandidaten orellanin.

”Misstas för trattkantareller”
Orellanin har en ny och unik verkningsmekanism. Den utvecklas för organspecifik kemoterapi med botande potential för patienter med avancerad njurcancer och dialys. Haraldsson berättar att Orellanin finns i svamp inom familjen Cortinarius, som enstaka personer oavsiktligt plockar och äter i tron att det rör sig om trattkantareller.

– Det var när jag träffade patienter som ätit denna typ av svamp som idén att använda orellanin mot njurcancer föddes. De kliniska effekterna av orellanin är väldokumenterade och helt begränsade till njurarna. Min forskargrupp fascinerades av hur organspecifik och kraftfull substansen är och har experimentellt kunnat visa att den hade positiv effekt på klarcellig och papillär njurcancer; de två vanligaste formerna av njurcancer som drabbar 90 procent av njurcancerpatienterna.

En unik verkningsmekanism
Orellanin har en unik verkningsmekanism: den aktiva substansen är en form av syntetiskt orellanin som utvecklas för organspecifik kemoterapi med botande potential för patienter med avancerad njurcancer, som står på dialys på grund av njursvikt.

– När en patient inte längre har någon egen njurfunktion kan den medicinska behandlingen vara helt och hållet inriktad på att stoppa cancern som är spridd i kroppen. Det är därför vi börjar med en klinisk studie av denna patientgrupp som inte har någon njurfunktion att förlora. Vi ser stor potential i den här metoden och hoppas att den kommer att kunna rädda många liv i framtiden, avslutar Börje Haraldsson.

Oncorena AB är ett svenskt läkemedelsföretag som grundades 2011 i Helsingborg med målet att utveckla en banbrytande behandling för avancerad njurcancer (metastaserad njurcancer) med huvudkontor i Lund. Vårt mål är att bekräfta den kraftfulla antitumöraktiviteten och andra kliniska fördelar med orellanin i avancerade njurcancerpatienter.

Läs mer om Oncorena här