Appen Onewound minskar lidandet för patienten samt sparar både tid och pengar. Till höger: Maria Käll, vårdutvecklingschef

Svåra sår läker snabbare med app

Jämlik och god vård för alla patienter – det är drivkraften bakom appen Onewound. Tekniken förbättrar behandlingen av svårläkta sår vilket minskar både kostnader och mänskligt lidande.

Behandling av sår upptar en stor del av vårdpersonalens arbetstid. Samtidigt är det få som har den kunskap som behövs för att behandla komplexa sår på ett optimalt sätt. Men nu kan personalen få personlig support av ett team experter bakom appen Onewound, framtagen av företaget Onemed. I appen sammanställs bilder på såren och information om patienterna. Sedan ger experterna råd och vägledning via en chatt. På bara ett halvår har 12 000 bilder hanterats.

– Vi har fått väldigt bra respons. Vårdpersonalen är jättenöjd och när en kommun börjat använda appen dröjer det inte länge förrän grannkommunerna följer efter. Det är det bästa betyget vi kan få, säger Maria Käll, vårdutvecklingschef inom sårbehandling på Onemed.

Omläggningsfrekvensen för sår inom svensk sjukvård är i snitt 2,7 gånger i veckan. Men med Onewound sjunker siffran i de flesta fall till 1 gång i veckan.

– Det gör att pressad vårdpersonal får mer tid till annat. Dessutom minskar materialåtgången och antalet resor till sjukhus och vårdcentraler vilket är bättre för miljön och mer kostnadseffektivt. 

Ett viktigt mål för sjukvården är att undvika antibiotikaresistens. Normalt ges hälften av patienterna med svåra sår antibiotika, men när teamet bakom Onewound kommer in i bilden är det mindre än 14 procent. 

I nuläget används Onewound av 36 kommuner och hälsocentraler. En av kommunerna vittnar om att det blivit lättare att locka ny personal tack vare den kompetenshöjning appen innebär för de anställda.

– Onewound är framtagen för att minska totalkostnaden för vården. Vår drivkraft är att få vårdpersonal att känna sig trygga i sina roller och att alla patienter ska få en likvärdig behandling. Ju fler som använder appen desto närmare kommer vi det målet, säger Maria Käll.

Läs mer om Onewound här

Med hjälp av artificiell intelligens och experter bidrar Onewound med kunskap och stöd för bedömning och behandling av svårläkta sår. När abonnemang är tecknat kan appen laddas ner på Appstore och Google Play.