Småbolagen förbises lätt i finansiellt instabila tider

Med en hög inflation och stigande räntor tvingas många företag vara mer finansiellt återhållsamma och Emanuel Barmasi, Marknadschef på OPR Företagslån, menar att mycket tyder på att de svåra ekonomiska tiderna lär fortsätta 2023.

– I rådande världsläge fokuserar många på de hushåll som kämpar med höjda elpriser, men jag ser att fler måste fokusera på småbolag som kämpar med ekonomin, säger han.

Många småföretag upplever att de behöver extra finansiering under en lågkonjunktur, men vilken slags lösning som är bäst lämpad för olika företag kan variera kraftigt. OPR företagslån och kredit riktar sig till små och medelstora företag i behov av antingen en långsiktig finansiering i form av ett företagslån, eller behov av att täcka en viss likviditet under en kortare period. Emanuel Barmasi, Marknadschef, berättar att han och hans kollegor väl känner till de motgångar som mindre bolag möter.

Anpassade finansieringslösningar
– Vi har täta samarbeten med våra kunder och har möjlighet att anpassa finansieringslösningar efter deras individuella behov. Med ökade elpriser kan vissa ha svårt att betala elräkningar, vilket i sin tur gör att resterande fakturor blir svårhanterliga. Vi vet även att många behöver snabb hjälp i dessa tider och vi är bland de snabbaste i branschen när det kommer till handläggningstid.

Rebecca Nyhlén, företagets vd, berättar att kunden i de flesta fall får besked samma dag som ansökan sker och pengar på kontot redan dagen därpå.
– Detta skulle jag säga möjliggörs via en större digitalisering och färre kontaktpunkter. Vi rör oss i en bransch som tidigare inte varit utvecklad digitalt, men med ny teknik och ett ökat krav på effektivitet från kunder kan vi erbjuda en av de snabbaste handläggningstiderna i branschen.

En säkerhet i en instabil tid
Rebecca menar att en buffert kan vara en trygghet för många, även om den aldrig används.
– Långsiktiga lösningar i form av ett lån, eller en mer kortsiktig lösning i form av en kredit kan vara ett stöd för de företag som kämpar med ekonomin i dessa tider. De kan även vara en framtidssäkring av företaget och krediten är för många en oanvänd säkerhet som finns när man behöver det, säger hon och avslutar:
– Alla företag har unika behov som kan yttra sig på olika sätt och ofta är en finansiering likt dessa en säkerhet för att man ska känna sig trygg i ett instabilt världsläge.

Läs mer om OPR Företagslån och ansök om finansiering här

Fakta

OPR-Företagslån är en tjänst under OPR-Finance, som är en del av den finländska finansieringskoncernen OPR-Finance Oy, och erbjuder sedan starten 2015 finansieringslösningar till företag i form av företagslån och företagskrediter.

Läs mer här!