Så enkelt kan du nu genomgå en operation för grå starr

Den vanligaste ögonsjukdomen man måste operera i Sverige är grå starr. Kirurgerna på Optalmica Ögonkliniker har lång erfarenhet av att operera grå starr, och nu öppnar man fler kliniker i landet. 

Grå starr innebär att ögats naturliga lins blir grumlig. Under operationen tar man ut den grumliga linsen och ersätter den med en konstgjord lins i akryl. Operationen går snabbt. Om ögat är friskt i övrigt upplever de flesta människor en otrolig förbättring efter operationen med höjd livskvalitet tack vare klarare och bättre syn.  

Optalmica Ögonkliniker driver verksamhet på flera orter i Sverige, och nyligen öppnade man en klinik Täby Centrum.  

– Vi såg att det i Stockholms norra delar inte finns någon annan som utför gråstarrsoperationer så vi tänkte att det måste finnas ett behov för oss där, säger Malin Westerberg, VD på Optalmica Ögonkliniker. 

Vid årsskiftet expanderar man verksamheten även till Gävle. 

– Vi vill vara med och bidra med vår kompetens och erfarenhet, så att fler drabbade i landet kan få genomgå en gråstarrsoperation, säger hon.  

Optalmica Ögonkliniker har lång erfarenhet
Tekniken som används har utvecklats väldigt mycket de senaste 20 åren. I dag kan man välja linser med olika optiska egenskaper som gör att man kan minska, eller helt ta bort, behovet av glasögon efter operationen. Även personer som inte har gråstarr kan genomgå samma ingrepp i syfte att bli glasögonfria.  

– På Optalmica utför vi tusentals linsoperationer varje år. Därför känner vi oss väldigt trygga i att utlova bästa tänkbara resultat, säger Nikos Merkoudis, medicinskt ansvarig och aktiv ögonläkare i verksamheten. 

Optalmica Ögonkliniker öppnade sin första klinik i december 2017 och finns i dag i Eskilstuna, Västerås, Enköping, Stockholm och snart i Gävle. Optalmica Ögonkliniker har också ett kökortningsavtal för gråstarrsoperationer med Region Dalarna.  

 Läs mer på optalmica.se