Snart påbörjas bygget för Örebros smartaste bostadsområde

I en tid där digitalisering och hållbarhet blir allt mer aktuella ämnen presenterar Örebro kommun ”Örebros smartaste nybyggnadsområde”. Med smarta lösningar ur både miljö- och tekniksynpunkt väntas marken bli hem till hundratals nya bostäder, med byggstart hösten 2021.

I den södra delen av Örebro, ett stenkast från populära rekreationsområden och intill universitetet släpper Örebro kommun snart marken till ett nytt bostadsområde för cirka 600 nya hem i området Tamarinden, med stora planer för framtiden. Det menar Emma Gren, projektledare för Tamarinden på Örebro Kommun.

– Vår största inriktning är att skapa en smartare stad, och att vi år 2040 kommer ha vuxit med 50 till 70 000 invånare. Med det i åtanke kommer vi till dess behöva bygga uppemot 30 000 nya bostäder, skolor och skapa förutsättningar för andra verksamheter. Vi står inför stora utmaningar och utvecklingar, och det tacklar vi genom bygga och planera på ett hållbart och smart sätt, säger hon.

Digitaliserat arbetssätt
För att arbeta på ett smart sätt berättar Jan Johansson, projektledare för Smarta städer, att de jobbar mycket med hur det kan förenkla processerna kring stadsbygget. Det görs dels i form av en handbok kring hur de ska digitalisera de smarta planerna, men även med välutvecklade AI:s.

I de nya stadsdelarna vill Örebro kommun vara innovativa, säger Emma Gren som poängterar att Tamarinden inte kommer vara en traditionell stadsdel. Med nytänkande och smarta lösningar främjas en energibesparing och en lekfull och hållbar tillvaro .

– Hållbarhet är onekligen något viktigt som vi måste fortsätta bygga på, och en smart stad handlar inte bara om teknik; det handlar lika mycket om att alla behöver bidra för att minska våra fotavtryck. Folk kan ofta dra kopplingen mellan en smart stad och sci-fi, men för oss är den mänskliga aspekten i fokus och vi kommer på smartare sätt för att skapa en förbättrad tillvaro allt eftersom, säger Jan Johansson.

Delar på energin
En hållbar lösning i Tamarindens arbete är att låta byggnaderna producera, lagra och dela energi med varandra. Detta görs via ett lokalt energinät med en styrenhet som samtliga byggnader i området kan koppla upp sig mot. Jan Johansson förklarar att det inte bara är bra ur en ekonomisk synpunkt, utan även med miljön i fokus.

– Det är ett stort problem att eleffekten inte alltid räcker till, så det är minst sagt på tapeten att ändra sättet vi använder energi på. Flera större projekt i landet har stoppats av den anledningen, och därför möjliggör vi ett projekt som ser till att området inte behöver lika hög maxeffekt med hjälp av delning och lagring av energi.

Detaljplanen är redan antagen och den 28 november kommer kommunen påbörja sin markanvisningsprocess. Därefter kommer byggaktörer väljas ut som tillsammans med kommunen och påkopplade parter kommer påbörja byggnation av ett nytt bostadsområde med en unik energilösning som enligt både Jan Johansson och Emma Gren ligger i framkant.

Presenteras av: