Skolutveckling tillsammans

Örebro kommuns skolresultat ska förbättras. Därför har kommunen sjösatt satsningen Skolutveckling tillsammans - Topp 25 2025. Syftet är att skapa samling, struktur och energi. Mål är att fler elever ska nå kunskapsmålen i nian och fullfölja gymnasiet samt att målmedvetet höja ambitionerna genom hela utbildningssystemet. En strategi om tydligt pedagogiskt ledarskap med fokus på måluppfyllelse samt kollegialt lärande har tagits fram.

Skräp är det som finns kvar när fantasin tagit slut!
Ett av de projekt som fått medel från Skol­utveckling tillsammans är Experimentum, Varberga förskolors återbrukscenter som är ett paradis för experimentlystna. Experimentum erbjuder barn och pedagoger ett urval av rest- och spillmaterial för experimenterande, utforskande och skapande. 

Veronica Rosmark, förskollärare och teknikpedagog, Julia Eriksson, ateljérista och Anna Eklöf, pedagogista finns på plats för att ta emot, stötta, stärka och utmana barn och pedagoger från förskolan och skolans yngre åldrar i lär­processer, projekt, planering och reflektion. 

Varberga förskolor började för snart tio år sedan att fundera över och reflektera kring vad teknik och naturvetenskap är, och kan vara, i förskolan. Med inspiration från verksamhet och filosofi i förskolorna i staden Reggio Emilia växte Experimentum fram. Man valde att fokusera på ljuset som fenomen. 

Veronica visar hur man kan trolla fram eller bort saker genom att ändra ljusets färger och att skuggor inte alls behöver vara svarta. Hon får ofta positiv feedback, t.ex. från femåringen som efter arbetspasset torkade svetten ur pannan och sa; ”Det här var jättekul, men jobbigt också! Nu har jag kortslutning i min hjärna för att jag har tänkt så mycket.”  

Avprogrammera din rädsla för programmering 
KOD-center är en annan satsning som också beviljats medel från Skolutveckling tillsammans. Om några månader träder läroplanens nya skrivningar om programmering i kraft och trycket på fortbildning är stort. 

Hög kvalitet i undervisningen förutsätter trygga och säkra lärare. Där spelar KOD-­center en viktig roll, så pedagogerna blir redo att möta nyheterna i läroplanen. Det finns många motiverade rektorer och pedagoger som verkligen vill hänga på och leda digitaliseringsresan, men det räcker inte alltid med driv och motivation. Det måste finnas goda möjligheter att utvecklas också. 

Martin Frisén och Martin Tesell på KOD-­center erbjuder studiebesök, kurser med bl.a. fokus på att leda med IKT, att digitalisera sin undervisning samt att ”Avprogrammera din rädsla för programmering”. I kursen får man lära sig programmera egna spel. Hos deltagarna ser man både glädje och koncentration, men ingen rädsla. Kanske har den redan avprogrammerats. 

Idrottsgymnasiet på Virginska – bäst på det de gör!!?
Det finns en lång tradition av utvecklingskultur på Virginska gymnasiet, t.ex. hos Idrotts­gymnasiet där lärarna och rektor Håkan Ågren under lång tid tagit steg för att alla elever ska lyckas. 

Deras Programförklaring gestaltas i lokaler, bemötande, ledarskap eller undervisning.

Upplever lärare problem i sitt arbete tittar de på sig själva. Man kan be en kollega att följa en lektion för att ”speglas” och tillsammans finna utvecklingsområden. 

Tiden i skolan och vad den används till, eller borde användas till, har varit ett diskussionsämne. Genom att titta på allt en lärare gör identifierades de primära processerna, men även pseudoprocesser som tog energi och kraft, men nu är borta. 

Samtalen om tid ledde till ett nytt arbetstids­avtal, 40+5. De nya timmarna används till studietid där eleverna träffar mentorer eller lärare för hjälp i skolarbetet. 

Övrig tid används till Kollegalyftet, där russin ur Matte- och läslyftskakan skapat moduler utifrån egna utvecklingsbehov. 

En affisch berättar lite kaxigt att ”Vi vill vara bäst på det vi gör!” Rektor, lärare och elever har tillsammans hittat en bra balans mellan struktur och flexibilitet. Eleverna känner stöd och kan satsa på både studier och idrott och utvärderingar pekar på att Idrottsgymnasiet och deras vilja att vara bäst, är på god väg att bli verklighet.

Presenteras av: