Ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel

Likvärdiga, så kallade generiska, läkemedel är utbytbara läkemedel med samma funktion, kvalitet och säkerhet som ett originalläkemedel. Ett generiskt läkemedel kan säljas till ett lägre pris eftersom tillverkningen inte har några kostnader för forskning och utveckling.1

Alla godkända läkemedel uppfyller samma kvalitetskrav; ett lägre pris behöver inte innebära sämre kvalitet. Det ställs samma höga kvalitetskrav på generiska läkemedel som på originalläkemedel och de fungerar på samma sätt i kroppen. Generiska läkemedel motsvarar 62 procent av volymen på den svenska läkemedelsmarknaden.2

Generiska läkemedel är likvärdigt med originalläkemedel. Generika har samma effekt (varken bättre eller sämre), men har ett annat namn och kommer från en annan leverantör. Läkemedelsverket godkänner generika efter studier som visar att läkemedel är medicinskt likvärdigt och lika säkert som originalläkemedlet.2

Sammanfattat så innehåller generiska läkemedel samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen. De är därmed utbytbara med varandra. Generiska läkemedel är lika säkra, oavsett pris. Det ställs samma höga kvalitetskrav på generiska läkemedel som på originalläkemedel och de fungerar på samma sätt i kroppen.3

3https://www.tlv.se/apotek/utbyte-av-lakemedel-pa-apotek.html

Ett tips är att lära sig namnet på det verksamma ämnet i ditt läkemedel. Om du är osäker på vilket detta är, fråga på ditt apotek.

Paracetamol Orifarm 500 mg tabletter (paracetamol). Receptfritt läkemedel mot tillfällig värk och feber. Högre doser än rekommenderade kan medföra mycket allvarlig leverskada. Läs bipacksedeln noga innan användning. För mer information se fass.se
Naproxen Orifarm 250 mg tabletter (naproxen). Receptfritt läkemedel vid lätt till måttlig akut smärta och feber. Från 12 år. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän eller 5 dagar vid smärta. Använd inte utan att rådfråga läkare vid astma, magsår, svår hjärtsvikt, ökad risk för blödning eller under de tre sista månaderna av graviditeten. Läs bipacksedeln noga innan användning. För mer information se fass.se
Diclofenac Orifarm 11,6 mg/g gel (diklofenak). Receptfritt läkemedel mot smärta i muskler och leder. Från 14 år. Använd inte på skadad hud eller under de tre sista månaderna av graviditeten. Undvik direkt solljus och solarium under behandling och 2 veckor därefter. Läs bipacksedeln noga innan användning. För mer information se fass.se
Ibuprofen Orifarm 200 mg/400 mg tabletter (ibuprofen). Receptfritt läkemedel vid tillfällig värk och feber. Från 12 år. Används max 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Ska undvikas av kvinnor som försöker bli eller är gravida. Används ej vid magsår. Läs bipacksedeln noga innan användning. För mer information se fass.se
1https://www.generikaforeningen.se/faq-items/vad-ar-generika/#:~:text=Generiska%20l%C3%A4kemedel%20%C3%A4r%20medicinskt%20utbytbara,kostnader%20f%C3%B6r%20forskning%20och%20utveckling.
2https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/utbytbara-lakemedel/tryggt-byte-for-patienten#hmainbody5
3https://www.tlv.se/apotek/utbyte-av-lakemedel-pa-apotek.html