Få kontroll på smärtan – PainDrainer förhöjer livskvaliteten

För de som lever med kronisk smärta är det svårt att hitta rätt aktivitetsbalans för att ha ork och energi till det man tycker om. Många undviker att röra sig i rädsla för att få ont vilket istället kan få motsatt effekt. I längden kan detta även leda till isolation och nedstämdhet. Med appen PainDrainer nära till hands kan patienter logga sina aktiviteter och smärta. Genom AI-teknik får de individuell feedback som hjälper till att sätta aktivitetsmål och få mer energi till det som ger livskvalitet.

Maria Rosén Klement är forskningskoordinator på Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och medgrundare av PainDrainer, dessutom är hon själv smärtpatient och berättar att hon med hjälp av appen fått mer kontroll över sin vardag och större förståelse för hur hennes smärta fungerar.

– Jag stod mitt i livet med tre barn, många fritidsaktiviteter och karriär på gång innan en olycka gjorde att jag fick en skada på ryggmärgen. Till följd av den lever jag med nervsmärta och blev svagare i kroppen, vilket påverkar mitt liv enormt, säger hon och fortsätter:

– Det stora problemet inom sjukvården är att behandlingar är standardiserade trots att alla patienter har så individuell problematik. Jag gick på smärtrehabilitering i grupp med 10 personer som hade ont på olika delar av kroppen men vi hade ändå samma fysioterapibehandling. Med PainDrainer kan jag i min rehabilitering själv logga mina dagliga aktiviteter och se hur det påverkar smärtan och då spara energi till de aktiviteter som ger mig livskvalitet.

Maria Rosén Klement, forskningskoordinator och medgrundare av PainDrainer

Så funkar PainDrainer
I appen loggas bland annat hur sömnen varit, vilket hushållsarbete som utförts, fritidsaktiviteter man ägnat sig åt samt hur länge. Därefter anges vilken intensitetsnivå som smärtan legat på och känslan efter aktiviteterna. Detta är baserat på olika ämnesområden som man vanligen diskuterar under smärtrehabilitering. 

– Eftersom hjärnan är selektiv påverkas smärtan av huruvida du upplever en aktivitet som positiv. Därmed kan smärtan minska genom att man upplever en bättre livskvalitet. När PainDrainer använts i 8–9 dagar så lär sig AI-motorn hur individen fungerar och ger förslag på hur varje enskild användare kan planera sin dag för att inte nå över en viss smärtnivå samt få en bättre aktivitetsbalans. Det är den enda produkten på marknaden som hjälper patienter att utifrån deras egen personliga data ge dem guidning för att nå sina aktivitetsmål och få energi till det som är viktigt, säger Ann-Christin Malmborg Hager, VD för PainDrainer.

Marcelo Rivano Fischer, Leg psykolog, Docent inom verksamhetsområdet neurokirurgi och smärtrehabilitering

Smärtspecialister i Skandinavien och USA har bidragit till utvecklingen
Den första kliniska studien på PainDrainer genomfördes med UC San Diego Health Science Center och visade att redan efter ungefär sex veckors användning minskade smärtnivån och livskvaliteten ökade hos smärtpatienterna som medverkade. I Sverige är en liknande studie på gång.

Marcelo Rivano Fischer är Leg psykolog, Docent inom verksamhetsområdet neurokirurgi och smärtrehabilitering. Han har varit rådgivare under utvecklingen av PainDrainer och kommer även att leda den svenska studien. Marcelo ser stor potential i appen och ser fram emot ett intressant samarbete framöver.

– Vi har kommit med underlag om hur smärtrehabilitering går till och hur smärta påverkar både fysiskt och psykiskt. Det florerar många olika saker i appvärlden och i tidningar som lovar mycket, men PainDrainer är en seriös ansats där de intresserar sig för vetenskapliga utvärderingar. Det gör appen intressant för oss som forskare. Utvecklarna har varit mycket följsamma, om forskning framöver visar att något bör ändras i appen så är de motiverade att göra det, säger han.

PainDrainer AB är ett svenskt företag med säte på Medicon Village i Lund. Bolaget bildades 2018 av Prof. Carl Borrebaeck och Dr. Maria Rosén Klement tillsammans med Göran Barkfors. PainDrainer finns på App store i oktober.

Mejla info@paindrainer.com för exakt tidpunkt. Läs mer på www.paindrainer.com.