Fotograf: Jenny Unnegård

Stora möjligheter för startups i energiomställningen

Varje år antas 12 startups till PEAK Accelerator och blir en del av ett framväxande ekosystem av grundare, startups, finansiärer och specialister. Nytt för i år är att PEAK Accelerator har ett skräddarsytt track för startups med innovativa lösningar som kan tillämpas i omställningen till ett hållbart energisystem med förnybara energikällor och en klimatsmart energikonsumtion. 

Innovationer inom områden som distribution och lagring av förnybar energi, framtidens elektrifierade mobilitet och hur vi ska bo och leva hållbart i klimatsmarta städer innebär spännande möjligheter för startups då det finns ett stort behov och intresse av nya lösningar. 

– Vi står inför en enorm samhällsomvandling som kräver innovation och nya samarbeten mellan den etablerade industrin och startups med teknologi som kan tillämpas inom många branscher för att möta den globala klimatkrisen, säger Cecilia Åkerblom, Accelerator Manager.

Tillsammans med energiföretaget Jämtkraft och Utvecklingsklustret Energi AB, ett samägt utvecklingsbolag med över 700 000 kunder, erbjuder PEAK Accelerator utvalda startups intressanta möjligheter att utveckla och testa innovativa produkter och tjänster. 

– Vi arbetar med startups som kan bidra till nya lösningar inom alla delar av energiomställningen. Det kan vara allt från ny teknik för laddning, utveckling av algoritmer för analys och av stora datamängder eller mjukvara som skapar nya valmöjligheter för kunderna, säger Cecilia.

Unikt program i Åre för 12 startups
De bolag som antas till PEAK Accelerator får möjlighet till individuella möten med erfarna grundare och investerare från hela Sverige. Kerstin Cooley, managing partner i Brightly Ventures och Elisabeth Thand Ringqvist, affärsängel i E14 Invest är engagerade som mentorer. Även serieentreprenören Hans Victor som varit med i tidiga investeringar i FirstVet och Sportamore och Ulrika Viklund med en bakgrund från Spotify är en del av programmet.

  Vi erbjuder all den kompetens och erfarenhet som våra mentorer har med sig efter att ha skalat upp flera framgångsrika startups nationellt och internationellt. De har alla kunskap som kan hjälpa våra startups att ta sig runt hinder och öppna dörrar som de kanske inte visste fanns längs vägen, säger Cecilia.  

För att verkligen möta ett grundarteam där de befinner sig och bidra till nästa steg i tillväxtresan är programmet processorienterat och utgår från de utmaningar företagen står inför. Vanliga teman är kapitalanskaffning, att hitta nya kunder och att lyckas med internationella etableringar. Programmet startar årligen i augusti och avslutas på Åre Business Forum i mars.

– Det är ett unikt tillfälle att inhämta värdefull ny kunskap och samtidigt knyta viktiga kontakter i Sverige och internationellt inom den bransch man verkar, avslutar Cecilia Åkerblom.

Om oss

PEAK Accelerator i Åre antar varje år upp till 12 startups med en hållbar affärsidé som är etablerade på sin första marknad och är redo att skala upp nationellt och internationellt.

Vi finns i Åre men antar bolag från hela Sverige. 

Programmet startar i augusti och avslutas i samband med Åre Business Forum i mars. 

Kriterier samt information om hur bolagen söker till programmet finns på hemsidan peakaccelerator.se

PEAK Accelerator drivs av Peak Innovation och är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Jämtland Härjedalen, Åre kommun, Jämtkraft, House Be och E14 Invest. 

Kontakta Accelerator Manager Cecilia Åkerblom för mer information om programmet och PEAK Accelerator.

www.peakaccelerator.se