Se regnvattnet som en resurs – och spara pengar 

Med över 20 års erfarenhet av att jobba med miljö och hållbarhet kan man lugnt säga att familjeföretaget Pekuma kan området. Företaget erbjuder ett brett sortiment av påkörningsbara trafiklösningar, men även produkter som möter de rådande klimatförändringarna och skapar ekonomiska vinningar – så här funkar det.  

En konsekvens av klimatförändringarna är att extremväder som skyfall blir allt vanligare med torka och bevattningsförbud som följd. I Sverige tar vi rent och fint vatten för givet, men när städerna växer med hårdgjorda ytor och vatten leds bort via VA-systemen, så sjunker grundvattennivåerna.  

– Vi måste ta hand om regnvattnet på ett bättre sätt eftersom det är regnet som tids nog fyller på grundvattennivån. Globalt sett så är det bara 1% av allt vatten som vi faktiskt kan göra till dricksvatten och då måste vi tänka till och inte slösa med det i onödan, säger Peter Kårhammer, vd Pekuma.  

Unikt samarbete och så sparar man pengar
I ett nytt samarbete med det tyska företaget Otto Graf erbjuder Pekuma helt unika lösningar för infiltration och fördröjning av dagvatten samt regnvattenskörd. Med Pekumas lösningar kan man ta hand om regnvatten från taken, filtrera och lagra vatten i tankar. Det går sedan att ansluta toaletter, tvättmaskiner, städvask och vattenutkastare på fastigheterna och på så sätt spara på dricksvattnet. 

– Att se regnvatten som en resurs kommer även med sina ekonomiska fördelar. I dag betalar vi ca 25-50 kronor per m3 för dricksvatten beroende på var man bor. En familj på fyra personer förbrukar i snitt 86 m3 dricksvatten, vilket snabbt blir pengar. Många har även trädgårdar som måste vattnas och där stiger kostnaderna snabbt i taket, säger Peter Kårhammer.  

Egensvarvade pollare
Förutom lösningar för dagvattenhantering så erbjuder Pekuma hållbara lösningar som underlättar drift- och underhåll av gator och vägar. Populära produkter är alla deras olika pollare i olika utförande och material, däribland egensvarvade i trä.  

– Många kunder sätter miljö, hållbarhet och design högt upp på sin prioriteringslista och då vill vi gärna vara med och förse marknaden med vad som efterfrågas. Våra träpollare har fördelen att de inte fordrar något verktyg så vi kan ta fram pollare med kundens egen design, avslutar Peter Kårhammer. 

Besök Pekumas hemsida. 

Pekuma startades år 2000 med fokus på produkter som underlättar för drift- och underhåll av gator och vägar. Nu är vi även en av de ledande när det gäller att ta hand om dagvatten för bevattning av trädgropar och växtbäddar. 2021 påbörjades samarbetet med Otto Graf i Tyskland vilket gör oss till en helhetsleverantör gällande Infiltration, fördröjning av dagvatten samt regnvattenskörd.
www.pekuma.se
info@pekuma.se
Tel: 0370-47 200