Carolina Talsma, VD Perimeter Protection Group.

Svenska kraschtestade fordonshinder säkrar byggnader och människoliv över hela världen

Det finns en ökad medvetenhet hos myndigheter och företag om vikten av att skydda den miljö de verkar i och att vårt öppna globaliserade samhälle har gjort oss mer sårbara. En viktig del i detta skydd är kraschtestade fordonshinder som säkerställer att inga fordon kan ta sig fram och orsaka allvarlig skada. Något som svenska Perimeter Protection Group är världsledande på.

Fordonshinder skapar trygghet och ökad säkerhet i vårt öppna samhälle. De ser till att skydda miljöer där man inte vill få in fordon som kan medföra allvarlig skada, som exempelvis vid regeringsbyggnader eller på gågator som exempelvis Drottninggatan i Stockholm. Med över 65 års erfarenhet skapar svenska Perimeter Protection Group kraschtestade fordonshinder som skyddar människor och byggnader mot attentat både här i Sverige och internationellt. 

– Vi möter upp våra kunders ökande behov av säkerhet och trygghet både på ett personligt plan och för deras byggnader. Vi säkrar idag fler miljöer i samhället än tidigare, allt från samhällskritiska byggnader och företags kontor och fabriker till arenor, torghandel och p-garage, säger Carolina Talsma, VD Perimeter Protection Group. 

Design som smälter in
Perimeter Protection Group har egen tillverkning i Sverige och satsar mycket på utveckling av produkterna. En tydlig trend nu är att fordonshindren ska smälta in i miljön och inte skrämma bort folk så designen vi ser idag går mer mot utseende som parkbänkar, cykelställ och papperskorgar. För att säkerställa att fordonshindren verkligen klarar av att stoppa fordon på bästa sätt finns det idag tre institut, i England, Tyskland och USA, som kraschtestar produkterna. Certifieringen är ett led i att säkerställa att det är en produkt som verkligen håller vad den lovat.

– Vår egen forskning och utvecklingsavdelning gör det enklare för oss att säkerställa att ny design och säkerhet hela tiden går hand i hand. Vi är den enda leverantören i Sverige som har egen tillverkning och egen expertis och vi har idag flest certifierade produkter av alla leverantörer på den internationella marknaden. Vi tar ett helhetsansvar för områdesskydd och säkrar allt som är utanför fastigheten, och våra kunder kan känna sig säkra med våra produkter, menar Caroline Talsma, VD Perimeter Protection Group. 

Perimeter Protection Group är världsledande inom kraschtestade fordonshinder, industrigrindar och äkta Gunnebostängsel. Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter, kompletta säkerhetssystem, omfattande service och individuell rådgivning för att säkra städer, hamnar, flygplatser, datacenters, och samhällsviktiga byggnader och rädda liv.

Läs mer här