Perituskliniken – vård utan väntan

Målet med Perituskliniken är att skapa vård utan väntan. Kliniken önskar avlasta den offentliga vården med avsikten att vårdgarantin ska kunna uppfyllas på ett bättre sätt. I första hand ska kliniken diagnosticera och behandla de vanligaste cancerformerna, inledningsvis med fokus på prostata-, urinblåse- och njurcancer men även bröst- och endokrina tumörer (sköldkörtel- och binjurecancer).
– Vi ska vara en klinik för alla vårdtagare, såväl regionalt, nationellt som internationellt, betonar klinikens upphovsman, professor emeritus i onkologisk urologi, Per-Anders Abrahamsson.

Vårdköerna blir hela tiden längre inom den offentliga hälso- och sjukvården, en situation som är oacceptabel för alla parter och som i slutändan kan drabba patienter på ett allvarligt sätt.
– Eftersom det idag finns behandlingsmetoder som effektivt kan bota många former av cancer, handlar problematiken med vårdköerna framför allt om brist på resurser. Det är tydligt att tillgängligheten för de patienter som är i behov av vård inte är optimal. Vår önskan är att samarbeta med den offentliga vården.

Läs mer om Perituskliniken

Medicinsk prioritering gäller
Klinikens tre ägarfamiljer känner ett stort samhällsansvar och vill bidra till en högkvalitativ vård med ett långsiktigt tidsperspektiv.
Om väntetid för behandling skulle uppstå kommer det alltid och utan undantag att vara den medicinska prioriteringen som gäller enligt nationella vårdprogram. Verksamheten kommer att ha korta beslutsvägar, vara kostnadseffektiv och rikta resurserna på att skapa vård av högsta internationella kvalité.

Per-Anders Abrahamsson och Åsa Dahm. Foto: Gugge Zelander

Komplett och unikt upplägg
Per-Anders Abrahamsson - tidigare verksamhetschef för urologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus och generalsekretare för Europeisk Urologi - är fast besluten att kliniken ska bli en nyckelfaktor för att minimera väntetiderna tack vare den spetskompetens som kommer att samlas inom verksamheten.
– Vi kommer att ha alla kritiska parametrar för diagnostik och behandling med röntgenavdelning, kirurgi och i nästa etapp cytostatikabehandling, immunterapi och strålterapi. Det är ett upplägg som kommer att vara unikt som privat vårdgivare i Norden.

Möjlighet till fortbildning och forskning
Det ska finnas möjlighet för vårdpersonal att såväl fortbilda sig som att bedriva forskning vid kliniken. För att utveckla bättre diagnostik och behandling av cancer har kliniken initierat ett samarbete med ledande forskningsgrupper inom och utom Medicon Village.
– Så långt vi kan ska vi rekrytera personal som inte redan är anställda inom den offentliga vården. Går allt som planerat är vi 30-40 anställda redan om ett år och kan behandla runt 60 patienter om dagen – det kommer att innebära en stor avlastning för den offentliga vården, avslutar Åsa Dahm, VD.

Sök lediga tjänster hos Perituskliniken

Presenteras av: Perituskliniken

FAKTA OM PERITUSKLINIKEN

I den första etappen kommer kliniken att ha

 • I den första etappen kommer kliniken att ha
 • Fyra högteknologiska operationssalar, varav en med kirurgrobot
 • Röntgenavdelning med magnetkamera och PET-DT
 • Sex postoperativa platser
 • Vårdrum med plats för nio patienter
 • Fyra mottagningsrum
 • Sterilcentral

Perituskliniken ägs av ett ägarkonsortium med familjen Andersson (Mellby Gård), Antonia Ax:son Johnson / Göran Ennerfelt och Mats Paulsson (PEAB)
Styrelseordförande: Johan Andersson, Mellby Gård
VD: Åsa Dahm
Medicinskt Ansvarig: Per-Anders Abrahamsson

Klinikens beräknade kapacitet efter ett år (slutet av 2021)

 • Diagnostik: Cirka 30 patienter per dag kommer att kunna undersökas med magnetkamera och/eller PET-DT med eller utan spårsubstans.
 • Kirurgi: Cirka 13 ingrepp per dag kommer att kunna göras i de fyra operationssalarna.
 • Mottagning: 15–20 patienter per dag, beroende på behandling och undersökningstyp.
 • Prognosen bygger på fem dagars arbetsveckor. Vid ökad tillströmning av patienter finns det möjlighet för kliniken att även bedriva verksamhet på kvällar och helger.
 • 35 heltidsanställda