Solceller – en god investering för framtiden

Med rusande elpriser börjar allt fler snegla på alternativa energikällor – inte minst solcellsanläggningar. Med dagens moderna teknologi och generösa, statliga bidrag går solcellskalkylen enkelt ihop, menar Per Linder, projektledare på Photonic Power Systems Sweden AB.
– Att sänka elkostnaden i hemmet med solceller har aldrig varit enklare – och en solcellsinvestering i en verksamhet som tillhandahåller elbilar kan löna sig rejält.

Elpriserna är de högsta på länge och ingen sänkning verkar komma i närtid. En investering i solceller kan inte bara minska elpriset och vara en långsiktig lösning ur ett miljöperspektiv, utan även öka värdet på den privata villan eller fastigheten.
– Ett genomsnittligt hustak kan generera cirka 12 000 kWh per år, vilket nästan är tillräckligt för att täcka en generell förbrukning för en standardfamilj, säger Per Linder, projektledare på Photonic Power Systems Sweden AB.

Helhetslösning för solcellsinvestering
Photonic Power Systems Sweden AB är en del av koncernen Rånäs Bruk. De projekterar, installerar och driftsätter helhetslösningar inom solenergi och levererar dessutom laddstolpar och andra tekniska lösningar för att optimera elförbrukning.

– Vi hjälper stora och små kunder inom privatbostäder, bostadsrättsföreningar och företagskunder med allt från energikalkyler och lastberäkningar till montage, installation och driftsättning. Vi kan även hjälpa till med kontakt med myndigheter och elnätsbolag för att förenkla och effektivisera processerna.

Att investera i en solcellsanläggning landar vanligtvis på runt 130 000 kronor, och enligt Per är summan återbetald inom en tioårsperiod.

– Privatpersoner kan dessutom nyttja avdraget Grön Teknik och på så sätt få olika avdragssatser beroende på vad man vill installera i sin fastighet. Att installera solceller ger exempelvis 15 procents avdrag medan laddstationer och batteripaket får 50 procent. Vi hjälper gärna till att diskutera alternativ och upplägg, inga projekt är för stora eller små för oss.

Läs mer om Photonic Power Systems Sweden AB här

 

 

Photonic Power Systems Sweden AB projekterar, installerar och driftsätter helhetslösningar inom solenergi. Utöver detta levererar vi även laddstolpar och andra tekniska lösningar för att optimera er elförbrukning.

Våra projekt är både stora och små, för både privat, brf och företagskunder. Vi har egen personal för alla de olika stegen i ett projekt med solceller. Allt från ingenjörer för energikalkyler och lastberäkningar, till montörer och elektriker för installation och driftsättning. Vi sköter också kontakter med myndigheter och elnätsbolagen.

www.photonic.se