Pia Öhrling mottar sitt LEED Fellow-diplom av US Green Building Councils vd Peter Templeton.

Unik utmärkelse till miljökonsulter

I september utsågs Pia Öhrling, hållbarhetskonsult och grundare av Piacon, till LEED Fellow och blev därmed en av 358 personer i världen som kan stoltsera med utmärkelsen. Vidare är hon den enda personen i Norden med titeln, vilket gör betygelsen helt unik i sammanhanget. Hon är dock blygsam.
– Jag gillar inte att synas egentligen, men om jag syns mer kan jag sprida kunskap till fler människor, förklarar hon.

Pia Öhrling leder miljökonsultföretaget Piacon, som erbjuder tjänster som miljösamordning, klimatberäkningar, livscykelanalyser och miljöcertifieringar – som LEED. LEED är en av de främsta internationella miljöcertifieringarna inom byggbranschen. Certifieringen utvärderar fastigheter och byggnader utifrån till exempel minskad klimatpåverkan, men också utifrån aspekter som biodiversitet och cirkularitet. En LEED Fellow är någon som under lång tid uppvisat enastående resultat inom hållbarhetsarbete och grönt byggande inom LEED. Personen ska dessutom ha bidragit genom att exempelvis utbilda och sprida kunskap inom området.

Globalt erkännande
Utmärkelsen till LEED Fellow innebär globalt erkännande när det gäller hållbarhetsfrågor och ger Pia Öhrling ett större internationellt nätverk, liksom möjlighet att påverka hur certifieringen utvecklas i framtiden.

– För Piacon är miljönyttan alltid i fokus. Piacons signum – det som kanske skiljer oss från andra i branschen – är att vi har ett väldigt patos för miljön. Det viktigaste för oss är att vi gör nytta i projekten; vi vill inte bara sälja timmar. Bygg- och fastighetsbranschen över hela världen måste gå från ord till handling för att komma tillrätta med problemen med skenande utsläpp och alarmerande minskning av biodiversitet. Vi måste bli bättre på att ta tillvara på och nyttja det som redan finns. Vi måste återbruka material och utnyttja befintliga byggnader bättre – inte bygga nytt. Vi i resursstarka Sverige kan vara en förebild och visa vägen för andra. Cirkularitet ska vara det nya normala.

Piacon är ett miljökonsultföretag med mångårig erfarenhet och kunskap om miljö, arbetsmiljö och hållbarhetsfrågor inom bygg- och fastighetssektorn med verksamhet i Sverige och uppstart i Kanada.

Läs mer på www.piacon.se