Från vänster: Hannah Degerman, projektledare Inflyttarservice, Lars Sandberg, biträdande rektor Framnäs folkhögskola, Björn Wikstén, VD RAWI fastigheter, Maria Johansson, business manager Adecco Piteå, Fredrik Blom, rekryterare Inflyttarservice Fotograf: Sara Holm

Unik inflyttarservice lockar nya invånare till Piteå

Piteå är en tillväxtkommun med stor brist på arbetskraftskompetens. Alla aktörer i staden gör nu tillsammans en kraftsamling för att synliggöra det hållbara arbets- och familjeliv som Piteå erbjuder.
– Vi är en attraktiv kommun som erbjuder service, utbildning och aktiviteter för hela familjen, säger Hannah Degerman, projektledare vid Piteå kommuns samhällsbyggnadsförvaltning.

Norra Sverige växer snabbt. Piteå är ett utmärkt exempel på en kommun där arbetslösheten är låg och kompetensbehovet stort. Kommunens förvaltningar och företag skriker efter välutbildad arbetskraft.

”Vi på Adecco möter många hemvändare som vill flytta tillbaka. Om de via Inflyttningsservice får hjälp och en kortare väg till boende och jobb, då får vi den kompetens Piteå och regionen behöver”

Maria Johansson, Business Manager Adecco Piteå

Bidrar till den gröna omställningen
– Vår låga arbetslöshet i kombination med den förändrade arbetsmarknaden gör att vi måste växa. Fler måste få upp ögonen för den goda arbetsmarknaden som finns här uppe och att vi är med och bidrar till den gröna omställningen genom vätgas, batteriföretag och fossilfritt stål.

Piteå har valt att locka nya invånare genom en helt ny form av inspirationsplattform. Kommunen, fastighetsägare, mäklare, näringslivet, utbildningsaktörer, civilsamhället och medborgarna har gjort kompetensförsörjningen till gemensamt projekt och tillsammans lanserat tjänsten Inflyttarservice.

"Inflyttarservice är ett mycket bra exempel på hur kommuner kan öka sin attraktionskraft, både rent allmänt samt till exempel när man har som mål att öka sin befolkning. Genom denna tjänst kan bland annat. utbildningsanordnare synliggöras för de, som inte visste att en kommun hade just det som den enskilde letade efter för att öka sin allmänna kompetens samt öka sina chanser till jobb i framtiden."

Lars Sandberg, biträdande rektor Framnäs folkhögskola

Det självklara navet för inflyttare
–Den digitala plattformen är det självklara navet för inflyttare som söker bostad, jobb, relevanta utbildningar, social samvaro och så vidare. Den som vill ha mer information fyller i ett enkelt formulär på nätet, varefter man lotsas vidare via den digitala plattformen eller via sms, mail eller telefon. För den som vill göra ett studiebesök fixar Inflyttarservice det och möter upp.

Piteborna lyckligast i Norrland
Hannah ger flera exempel på personer som redan flyttat eller är intresserade av att flytta till Piteå.
– Tack vare vår senaste rekryteringsinsats på Bazars studie-och utbildningsmässa i Stockholm, arbetar vi just nu med hundratalet potentiella inflyttare med en mängd olika kompetenser. Vi har en journalist som letar efter en hästgård, en doktor i transport och järnväg och en nätverkstekniker från Indien som idag bor i Stockholm.

”Inflyttarservice representerar väl Piteås fördelar i stort. Genom ett starkt engagemang i samverkan med alla vi som vill Piteå väl, hittas alltid lösningar!”

Samuel Bernberg, VD Trumbäcken fastigheter

Intresset är också stort från Tyskland och Nederländerna. De uppskattar speciellt att huspriserna är lägre här och att man kan leva nära naturen samtidigt som man satsar på familjeliv och karriär.
– Det är lätt att trivas i Piteå. Här har man nära till allt – till världen utanför, till varandra och till naturen. Här är det lätt att hitta sin plats för familjeliv, fritidsaktiviteter, rekreation, innovation och såklart för strålande arbetsmöjligheter, avslutar Hannah.

Inflyttarservice är det gemensamma nätverk där fastighetsägare, mäklare, banker, HR-ansvariga, studieförbund, Svenska kyrkan, fritidsföreningar, utbildare och hela kommunen samverkar i inflyttningsärenden. I gemensam form visar Piteås inflyttarservice möjligheterna med att leva i Piteå och de arbetsmarknadsmässiga fördelar som staden har – utifrån ett gynnsamt geografiskt läge med möjlighet att arbeta i flera närliggande städer.

Här är några exemplen på vad Piteå erbjuder befintliga och nya invånare:
• Massor av fritidssysselsättningar och föreningar
• Framnäs folkhögskola med konst, sång och dans
• En filial till Luleå Tekniska Universitet – Campus Piteå
• Flera YH-utbildningar och yrkesgymnasium inom vuxenutbildningen, samt bostadsgaranti vid högre studier såsom YH
• Piteå musikhögskola

www.flyttatillpitea.se 
www.movetopitea.se
inflyttarservice@pitea.se