Uganda stängde sina skolor i mars 2020 och först i januari i år kunde eleverna komma tillbaka till skolbänken igen. Plan International arbetar för att även elever som blivit mammor under skolstängningen ska kunna återgå till skolan och fullfölja sin utbildning.

Plan International: Utbilda flickor för att minska fattigdom

För att lyfta samhällen ur fattigdom måste man satsa på att flickor får utbildning. Det säger barnrättsorganisationen Plan International Sverige.

– Får flickor gå i skolan är risken mindre att de gifts bort eller blir gravida. Det bidrar längre fram till en bättre ekonomisk utveckling i samhället, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare.

En rapport från FN visar att barn i låginkomstländer förlorat mer än dubbelt så mycket undervisningstid som barn i höginkomstländer när skolorna hållit stängt under pandemin.

Flickor har drabbats oproportionerligt hårt då stängda skolor leder till fler övergrepp, barnäktenskap och tonårsgraviditeter. Samtidigt visar forskning att för varje extra år en flicka fortsätter studera efter grundskolan ökar hennes framtida inkomst med tio procent. Det gör att hon får ökade möjligheter till ett tryggare liv.

– Ska vi lyfta samhällen ur fattigdom måste vi satsa på att flickor får utbildning, säger Mariann Eriksson.

Stora framgångar i Uganda
Plan International arbetar globalt för att flickor ska få gå i skolan. Uganda är ett av länderna de har verksamhet i. Där stängde skolorna i mars 2020 och öppnade nyligen igen efter nästan två år.

Nu arbetar Plan International för att alla elever ska återgå till skolan.

Jane är 18 år och kom ursprungligen som flykting från Sydsudan och drömmer nu om att få bli premiärminister i sitt gamla hemland.

– Jag missade mycket under nedstängningarna. Nu när vi är tillbaka i skolan ska vi komma i fatt, ta extralektioner och gå direkt till läraren om någonting är för svårt, säger hon.

Jane är 18 år och en av de elever som kunnat återvända till skolan igen efter den nästan två år långa skolstängningen i Uganda. Nu vill hon studera hårt för att kunna uppnå drömmen om att bli premiärminister. ”Ska vi lyfta samhällen ur fattigdom måste vi satsa på flickors utbildning”, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige.

Flera av hennes skolkompisar har blivit gravida under nedstängningen. Nu får de stöd för att kunna fullfölja sina studier.

– Vi har åtta unga mammor i skolan här som både ammar och studerar. Vi tar hand om dem och ger dem verktygen för att kunna studera och lära, säger läraren Amanzuru.

Interaktiv film
Plan International Sverige har tagit fram en interaktiv animerad film som belyser problematiken med barnäktenskap, där tittaren får göra val som påverkar handlingen. Till filmen finns en lärarhandledning och ett skolmaterial för elever i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Om Plan International Sverige
Plan International Sverige är en global partipolitiskt och religiöst oberoende barnrättsorganisation med verksamhet i över 75 länder. Vi arbetar för att stärka barns rättigheter och eftersom världen inte är jämställd har vi ett särskilt fokus på flickor.

Läs mer på: plansverige.org