Psykologisk vård digitalt, som iKBT, är väl beprövat sedan ca. 20 år tillbaka och har visat sig ge samma resultat som vård via fysiska möten.

Här blir det enkelt för alla att få professionell psykologhjälp online

Den psykiska ohälsan i Sverige ökar och beräknas kosta samhället 345 miljarder 2030 (1). Att få professionell vård på ett lättillgängligt sätt blir i och med det allt viktigare. Vårdgivaren pratamera.nu erbjuder psykologhjälp online just för att kunna hjälpa så många som möjligt till bättre psykisk hälsa.

Idén till Pratamera föddes 2016 efter en familjediskussion om hur psykisk vård kan vara svårtillgänglig för många. Visionen om att skapa en digital plattform som förenar teknik och psykologi tog form och idag är Pratamera en engagerad och lättillgänglig vårdgivare, specialiserad inom psykisk hälsa, och sedan 2018 en del av den offentliga hälso- och sjukvården.

– Psykologisk vård digitalt är väl beprövat sedan cirka 20 år tillbaka och det finns forskning som visar på att digital vård som iKBT ger samma resultat som den traditionella. Det som kommer ta vården till nästa steg är att våga vara nytänkande och få in fler funktioner och värden i den digitala vården, både utifrån vad patienter behöver och utifrån hur man som behandlare vill och kan arbeta, säger Anna Kinnander, chefspsykolog på pratamera.nu.

Det var här det började. Pratamera grundades 2017 av kliniker med en vision om att göra professionell hjälp för psykisk ohälsa tillgänglig för så många som möjligt.

Digitala forum guidar till rätt vård
Psykisk ohälsa är vanligt - nästan 1 miljon svenskar i arbetsför ålder har någon form av psykisk ohälsa och upp till 1 av 2 kommer någon gång i livet att drabbas (2). Det vanligaste är att man själv söker vård när man inte mår bra, men det är även viktigt, och många gånger eftersatt, att ge stöd och sprida kunskap till närstående.

– Vi försöker att göra skillnad för att ge stöd till alla som drabbas, till exempel via våra öppna och kostnadsfria webbinarier om olika aspekter av psykisk (o)hälsa. Med ökad kunskap ser vi att det blir lättare att våga hjälpas åt att prata om psykisk ohälsa, med varandra men även i samhällsdebatten, säger Anna.

Ny teknik som grund för vårdplattform
Att automatisera delar av processen och skapa plattformar som förebygger, utbildar inom och behandlar psykisk ohälsa är viktiga pusselbitar. Digital vård är en bra grund då detta forum har potential att nå ut till många människor och ge dem tillgång till både enklare strategier och mer djupgående behandlingsformer för att vända en utveckling mot psykisk ohälsa till bättre mående.

– Blickar vi framåt ser vi att den tekniska utvecklingen kan korta sträckan till att hitta rätt hjälp och vård ytterligare. Även om vi är effektivare och tröskeln till digital vård är relativt låg idag jämfört med för några år sedan, så går det ändå att göra mer för att underlätta för fler att ta steget att söka vård. Genom att fortsätta utveckla nya plattformar med hjälp av ny teknik förhindrar vi att fler hamnar i ett dåligt mående som gått ett steg för långt, säger Patrik Hast, grundare och vd för pratamera.nu.

Patrik Hast, grundare och vd för Pratamera och Anna Kinnander, chefspsykolog på Pratamera.

Många härdar ut för länge
Ett problem Pratamera ser idag är att många ”härdar ut” för länge och det är därför viktigt för dem att utveckla en tillgänglig plattform där man enkelt kan få vård när man mår dåligt. En tidig kontakt underlättar också att vända måendet till det bättre, förkortar lidandet och i många fall även behandlingstiden.

– Till oss kan man vända sig för hjälp och vård av alla varianter av psykisk ohälsa. Om man känner sig osäker på om man behöver stöd för sitt psykiska mående eller vilket behandlingsupplägg som är relevant kan man snabbt och enkelt boka en drop-in tid, så hjälper vi till att guida dig rätt, berättar Anna.

 

1; https://www.regeringen.se/48ddbb/contentassets/906430d9feb248e984afbed18a37e65c/for-att-borja-med-nagot-nytt-maste-man-sluta-med-nagot-gammalt---forslag-for-en-langsiktigt-hallbar-styrning-inom-omradet-psykisk-halsa-sou-2018_90.pdf

2; källa: https://www.oecd.org/employment/mental-health-and-work-sweden-9789264188730-en.htm

Om oss
Pratamera grundades 2017 med visionen att göra psykologisk hjälp tillgänglig för så många som möjligt. Idag har Pratamera över 60 legitimerade psykologer, psykoterapeuter och läkare som behandlar patienter via chatt-, röst-, videosamtal och iKBT-program. Pratamera svarar under Socialstyrelsens föreskrifter, IVO:s tillsyn och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen.

En vårdkontakt kostar 100kr (kostnadsfritt fram till året man fyller 20, för 85+ och om man har frikort).

Boka tid eller läs mer på www.pratamera.nu