Är det dags att skrota oljeraffinaderierna?

FN:s klimatmål är högt ställda. Alla seriösa bedömare är överens om att utsläppen av fossil koldioxid måste minska snabbt och drastiskt för att Sverige ska leva upp till Parisavtalet och hejda klimatförändringarna. En bransch med stora utmaningar är drivmedels- och raffinaderibranschen. Magnus Heimburg, VD och koncernchef på Sveriges största drivmedelsföretag Preem, ger sin syn på saken.

Magnus anser att Preem, som drivmedelsproducent, har ett ansvar när det kommer till utsläpp av växthusgaser.
– Preem är den största drivmedelsproducenten i Sverige, så ett stort ansvar vilar på våra axlar. Vår storlek innebär också att vi på riktigt kan ha en positiv effekt på hela Sveriges utsläpp. Just nu pågår en historisk klimatomställning på Preem. Allt grundar sig i vårt mål att ställa om vår verksamhet, från fossilt till förnybart. Och vi vill göra det till 2035.

Detta kommer dock att bli en utmaning, men enligt Magnus har Preem redan en långsiktig strategi på plats.
– Allt kretsar kring fyra åtgärder. För det första ska vi bygga om våra raffinaderier till en förnybar produktion samtidigt som vi anpassar produktionskapaciteten till framtidens minskade behov. För det andra ska vi växla till hållbara resurser. I stället för användning av råolja ska vi använda biooljor av restprodukter från skog-, lantbruk- och livsmedelsindustrin. Vi vill även byta ut insatsvaror, som fossil naturgas till biogas och fossilfri vätgas.
För det tredje ska vi binda och lagra koldioxid, som minskar de direkta utsläppen från våra raffinaderier. För det fjärde ska vi utöka vårt kunderbjudande, bland annat genom att tillhandahålla fler laddstationer.

 

 

Preems satsningar handlar i hög grad om att fortsätta tillverka flytande drivmedel, men vissa röster undrar om det överhuvudtaget kommer att finnas en marknad för flytande drivmedel framöver.
– Visst är det så att elektrifieringen, inte minst på personbilsmarknaden, rör sig väldigt snabbt. Samtidigt kommer det finnas personbilar och lastbilar med förbränningsmotor år 2035. Dessa behöver mer hållbara drivmedel och det vill vi bidra med. Därtill kommer andra marknader där efterfrågan kommer fortsätta att vara stor såsom sjöfarten och inte minst flyget.

Det som talar för att Preem ska lyckas är att bolaget har tidigarelagt sitt slutdatum för den förnybara omställningen med tio år, från 2045 till 2035.
– Det förpliktigar. Vi har påbörjat ombyggnaden av våra raffinaderier i Göteborg och Lysekil. Redan om några få år räknar vi med att mångdubbla vår produktion av förnybart. Om några år planerar vi också att ha en anläggning klar för koldioxidinfångning. Vår utrullning av laddstationer startar nästa år, med planen att framöver ha hundratals supersnabbladdare på våra stationer. För både elbilar och tung trafik.

Läs mer här.