Så kan industriprojekt inom Life Science bli mer lönsamma

Företaget Processus levererar helhetsåtaganden åt industrin, med stor erfarenhet av projekt inom läkemedel och livsmedel.
– Vi har ett inarbetat verksamhetssystem där vi drar nytta av tidigare projekt och tar med lärdomarna till våra kommande projekt, säger Johan Timby, projektledare på Processus.

Att driva igenom industriprojekt inom Life Science och få lyckade resultat kräver kunskap och erfarenhet.

Processus har utvecklat en egen arbetsmetodik, en projektmodell som gör att man kan bidra till att göra kunden Hållbar, Effektiv och Lönsam. De tre begreppen är alla sammanlänkade och kallas gemensamt för HEL.

– Det kan handla om att hitta lösningar som är mer energieffektiva eller som minskar avfallet eller vattenförbrukningen. Då får vi också en hållbar lösning som dessutom är mer lönsam, förklarar Johan Timby.

Processus har bred kompetens
Företaget har ett 70-tal anställda på flera orter i Sverige. Internt har man expertis inom en rad områden, som processdesign, el- och instrumentdesign, elkonstruktion och automationsdesign. Man har också ett eget nätverk av underkonsulter man tar in för att verkställa projekten, hela vägen till nyckelfärdig leverans.

Såväl innan som under pandemin har Processus haft många uppdrag inom just läkemedelsindustrin. Nu använder man de samlade kunskaperna för kommande projekt.

– Inom Life Science finns stora krav på till exempel spårbarhet. Vi har de kunskaper som krävs för att uppfylla kraven. Likaså kan vi erbjuda testning och verifiering av hela processen, vilket krävs inom det här området. Vi levererar så långt fram i projektet som kunden önskar, avslutar Johan Timby.Om Processus

Vår arbetskultur bygger på en genuin familjekänsla som skapar tillit. Vi bygger långsiktiga relationer med både våra kunder och våra medarbetare. Som vår kund kan du vara trygg i vetskapen om att vi finns med i bilden tills allting är klart.

Läs mer på: www.processus.se