Dubbla Gasellföretaget Processus
fokuserar på tillit och relationer

Målet är att vara Sveriges mest pålitliga projektleverantör inom processindustrin. Efter fyra ISO-revisioner utan avvikelser och titeln Årets Gasell två år i rad är de på god väg. ”Det handlar om att bygga tillit och långsiktiga relationer.”

Tillväxtresan har varit fantastisk. Sedan starten 2015 har Processus, som grundades av en grupp erfarna ingenjörer med stort kontaktnät, kontinuerligt expanderat. Flera av medarbetarna har mångårig erfarenhet av att projektera allt från mindre ombyggnadsprojekt till kompletta produktionsanläggningar. Det tog inte lång tid att bygga upp en bred kundbas.

– Oavsett uppdrag kan vi alltid göra jobbet till fast pris, vilket är en trygghet för kunden, berättar Johan Teodorsson, tämligen nytillträdd VD på Processus.

Medarbetarna har en bred kunskap om, och djup förståelse för, processlösningar i skilda verksamhetsområden såsom läkemedel, livsmedel, industri och energi. De projekterar och bygger just nu en ny produktionsanläggning som ska tillverka substanser till Covidvaccin.

Till företagets kärnkompetenser hör projektledning, processdesign, elkonstruktion, automation och industriell IT, kvalitetssäkring, verksamhetsutveckling, förändringsledning samt HSE och CE-märkning. Ett uttalat mål är att arbeta mer med hållbarhetsfrågor, bland annat energieffektivisering som sparar både energi och pengar men framför allt ger mindre miljöpåverkan.

– Kunderna tänker inte alltid själva på att det finns olika energibesparande lösningar. Här har vi möjlighet att påverka genom att föreslå nya lösningar. Vi vill göra processindustrin HEL – Hållbar, Effektiv och Lönsam, berättar Johan Teodorsson.

Stannar tills kunden är nöjd
Två ord som ständigt återkommer är pålitlighet och relationer. Företaget värnar om sin personal och erinrar sig om att skynda långsamt. Gärna expansion, men inte på bekostnad av den familjära känslan. Glada och stolta medarbetare blir engagerade ingenjörer som sätter kunden främst.

– Det handlar om att bygga tillit och långsiktiga relationer. Vi är på plats hos våra kunders industrier och sitter tillsammans med dem i det dagliga arbetet. När vi är lyhörda för vad som är på gång kan vi påverka projekten i en riktning som är bra för kunden, menar Mattias Liss, Senior Advisor på Processus.

Johan Teodorsson och Mattias Liss.

Mattias Liss, fram tills nyligen vd för Processus och idag styrelseordförande i företaget, lyfter fram vikten av att vara nära kunden.
– En leverantör bör förstå helheten och inte bara se till den specifika uppgiften. Det handlar om att vara intresserad och ha en nära dialog med kunden. Namnet Processus ska associeras med pålitlighet. Kunden ska veta att vi stannar tills jobbet är gjort.

Den dubbla utmärkelsen till Årets Gasell, en titel som ställer hårda krav på bland annat fördubblad omsättning och organisk tillväxt, ses som ett bevis på att det går att växa utan att tappa i kvalitet, lönsamhet eller kundnöjdhet.
– Vi har ISO-certifieringar i ryggen och vi arbetar ständigt med att förbättra våra processer. Vi tummar inte på kvaliteten och det ger resultat, avslutar Johan Teodorsson, Processus nya VD.

Om Processus

Processus AB grundades 2015.

Anställda: 60 ingenjörer.
Kontor: I Göteborg, Stockholm, Uppsala och Malmö.
www.processus.se
www.sebroschyr.se/Processus