Svenska Prolight Diagnostics kan bli ett helt unikt bolag inom patientnära testsystem

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med sitt helägda dotterbolag Psyros Diagnostics innovativa, patientnära testsystem (point-of care testing, POCT) som ska bidra till att sjukvården ska kunna ställa snabba och säkra diagnoser tidigt i vårdförloppet. Den stora vinsten med POCT är att den sker nära patienten på små mobila instrument som kan ge högkvalitativa provsvar redan inom 10 minuter. 

Under de senaste åren har behovet av patientnära testsystem ökat kraftigt inom vården, inte minst under covidpandemin. Den globala marknaden för POCT uppgick till 29,1 miljarder USD år 2020 och väntas öka till 51,8 miljarder dollar år 2027 med en årlig tillväxt på 7,4 procent. Tillväxten beror bland annat på den åldrande befolkningen, digitalisering inom vården och ökade investeringar inom forskning och utveckling.

Ambitionen med Prolight Diagnostics patientnära tester är att på kort tid kunna ställa korrekt diagnos av vissa sjukdomstillstånd, till exempel hjärtinfarkt. Bolaget utvecklar ett diagnostiskt POC-test som har potential att snabbt kunna avgöra om en patient drabbats av hjärtinfarkt genom att mäta biomarkören troponin som avges från hjärtat i den akuta hjärtinfarktfasen.

Snabba och korrekta provsvar möjliggör snabbare behandling och färre sjukhusdagar, vilket i sin tur kan leda till kostnadsbesparingar. Prolight Diagnostics utvärderar även möjligheten att inkludera fler biomarkörer än troponin och att kunna testa flera markörer samtidigt, vilket benämns multiplex testing.

Idag jobbar bolaget intensivt med fortsatt utveckling av sina två plattformar med målsättning att de ska bli de mest innovativa POC-systemen på marknaden.

Hur kompletterar era två POC-plattformar varandra?
– De kompletterar varandra väl. För det första har vi utvecklat den välbeprövade ELISA-tekniken till ett mikroformat och kombinerat den med Flex membrane-tekniken som utvecklats av vår brittiska teknikpartner TTP (The Technology Partnership), därav namnet PLD MicroFlex. Blodprovet tas från armvecket och blodprovstagningsröret kan laddas direkt i testkortet för analys i det portabla instrumentet, vilket förenklar och automatiserar arbetsflödet, likt laboratorieinstrument på de stora sjukhusen.

– För det andra har Psyros Diagnostics utvecklat en helt ny, banbrytande POC-teknik för digital immunanalys, där enskilda molekyler kan räknas digitalt från så lite som en droppe blod. Tekniken har även möjlighet till multiplex och möjliggör mätning av biomarkörer med extremt låga detektionsnivåer. Härigenom skapas förutsättningar till att introducera många nya kliniska tester i POC-format, exempelvis demens och traumatiska hjärnskador (neuropatologi), samt sepsis och autoimmuna sjukdomar (immunsystemdysfunktion), vilket kan innebära ett paradigmskifte inom vården. Vad vi vet, finns det inget annat existerande POC-system som bedöms kunna utföra dessa analyser med sådan enkelhet, känslighet och precision, säger Ulf Bladin, vd för Prolight Diagnostics. 

Prolight Diagnostics förvärvade nyligen Psyros Diagnostics och fick därmed tillskott av humankapital. Berätta!
– Psyros Diagnostics fyra grundare har alla en mycket imponerande meritförteckning och en gedigen erfarenhet, framför allt inom POC-tester och systemutveckling. Dessutom har de redan genomfört en framgångsrik exit med ett annat egenutvecklat POC-system. Det gemensamma bolaget är därmed väl förtroget med vilket arbete och innovationshöjd som krävs för att lyckas ta en ledande position på den växande POC-marknaden. 

Läs mer om Prolight Diagnostics här