Utnyttja teknikens långsiktiga
potential inom utbildning

Promethean är en global aktör inom undervisningsteknologi som har över 20 års erfarenhet av att utveckla effektiva klassrumslösningar som verkligen gör skillnad för lärare och pedagoger.

ActivPanel Elements är Prometheans senaste serie interaktiva skärmar, utvecklade med fokus på användarvänlighet. ActivInspire, Prometheans prisbelönade programvara för att planera och hålla lektioner ingår som standard med alla ActivPanel. Det ger läraren tillgång till alla verktyg som behövs för att skapa dynamiska och engagerande lektioner.

Även när skolor, som i samband med pandemin, tillfälligt hållits stängda har tekniken spelat en viktig roll i att hjälpa elever och lärare att anpassa sig till distansutbildning. Edtech-lösningar som ger stöd för innovation och samarbete i klassrummet har snabbt blivit ett viktigt stöd för elever som ska studera hemma.

För lektioner i skolan eller för hemstudier: Genom att dela Flipcharts (ActivInspire-filer) inspirerar lärare varandra och spar tid och resurser när de återanvänder material. Med ActivInspire Screen Recorder kan pedagogerna lätt använda sina egna Flipcharts och lägga på ljud men även visa vad de gör framför kameran. Allt för att skapa inspirerande online-lektioner som går att dela.

Tekniken har gjort det lättare för många skolor att tillfälligt gå över till distansutbildning, samtidigt som vi blivit påminda om hur viktigt det är för elever och lärare att få mötas i klassrum och föreläsningssalar. Utbildning är i grunden ett socialt experiment – elever lär sig inte bara bättre akademiskt i grupp, de utvecklar också värdefulla sociala färdigheter.

Tekniken kommer att fortsätta spela en viktig roll inom utbildning, och genom att utnyttja dess potential öppnas nya möjligheter till lärande i samverkan. Allt eftersom elever återvänder till klassrummen kommer interaktiva skärmar att fylla en viktig funktion genom att främja samarbete och en återgång till vardagen.

ActivPanel Elements-serien har stöd för tvåvägs skärmdelning. Det betyder att elever kan spegla sitt arbete från sina egna enheter och visa det för klassen så att de kan få återkoppling och delta i grupparbeten. För att enkelt kunna skapa stimulerande uppgifter som gör eleverna delaktiga och engagerade har läraren tillgång till ett antal förinstallerade appar som Whiteboard, Spinner och Timern.

Prometheans styrka inom utbildning går långt utöver tekniska lösningar. Vi stödjer skolorna i att få ut maximalt av sina investeringar. Dels genom tillgång till utbildningsmaterial, dels genom en femårsgaranti och tekniskt stöd via många olika kanaler.

Lärarna får tillgång till ett stort utbud av onlinevideor, vägledningar och råd om bästa praxis för att utveckla sina färdigheter. Om det mot förmodan skulle uppstå tekniska problem har Promethean dessutom en heltäckande supportlösning som står till tjänst med snabba lösningar – ingen risk för långa uppehåll i undervisningen.

Genom att investera i tekniska lösningar för utbildning kan skolor förse sina lärare med undervisningsverktyg för samverkan samtidigt som de säkrar en framgångsrik verksamhet på lång sikt.

Om du vill veta mer om ActivPanel Elements-skärmarna, besök Prometheans webbplats här

Om Promethean
Promethean är en global aktör inom undervisningsteknologi som har designat klassrumslösningar i över 20 år. Promethean har som mission att samarbeta nära med pedagoger på alla nivåer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande.

www.prometheanworld.com/sv