Unika innovationsprojekt för
avancerad sårbehandling

Börsnoterade bioteknikföretaget Promore Pharma utvecklar nya produkter för avancerad sårläkning. Med ensereptide och ropocamptide har man flera alternativa vägar, med möjlighet att utveckla helt nya typer av produkter för behandling av ärr och svårläkta sår.

Promore Pharma tillhör den unika skara mindre bioteknikföretag som har två läkemedelskandidater – ensereptide och ropocamptide – i sen klinisk fas. Detta är dock inte det enda som gör att bolaget sticker ut. Inga allvarliga biverkningar har observerats med dessa produkter, och Promore bedömer sannolikheten som stor att kunna utveckla flera applikationsområden.

En marknadspotential på miljarder
– Trots att över 30 miljoner människor i västvärlden varje år drabbas av missprydande ärrbildningar eller någon form av svårläkta sår, där de senare är mycket besvärliga för de drabbade och dessutom kostsamma för samhället, finns idag inga effektiva läkemedel. Vi har ambitionen att bli världsledande inom ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla flera läkemedel som blir de första av sitt slag, säger bolagets vd Jonas Ekblom.

Jonas Ekblom, vd Promore Pharma.

– Den senast genomförda kliniska studien på bensår visade att behandling med ropocamptide resulterar i en signifikant bättre läkning för stora bensår, där patienterna ofta går i flera år utan att såren läker. Vi har dessutom nyligen beslutat att påbörja utveckling av ensereptide för att förhindra ogynnsam ärrbildning på hud. Behovet, och därmed marknadspotentialen, är stor i båda dessa områden, fortsätter Ekblom.

Långtgående samarbete med Midroc
Promore Pharmas största investerare är kända samhälls- och industriutvecklaren Midroc New Technology AB. Vd Göran Linder konstaterar att det finns risker involverade i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, men att dessa begränsats genom den tekniska utvecklingen i bolaget.

Göran Linder, vd Midroc New Technology AB

– Bolagets nya satsning för att utveckla en produkt för att begränsa ärrbildning på hud är ett produktområde med enorm potential. Varje år genomförs över 300 miljoner kirurgiska procedurer i världen som kan resultera i missprydande ärr, exempelvis inom trauma- och plastikkirurgi. Läkemedelsprodukter saknas. Den årliga adresserbara marknaden beräknas överstiga 100 miljarder kronor.

Ifrån ett ägarperspektiv tilltalas Midroc av att Promore Pharma är ett bolag med flera projekt i sen fas, vilket ger både riskbalansering och en ökad uppsida, betonar Göran.

– Att produkterna adresserar sjukdomsområden där det finns ytterst få eller inga läkemedel, och att de har en gynnsam risk- och kostnadsprofil, gör inte bolaget mindre intressant, avslutar han.

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater.

Ensereptide (PXL01) utvecklas för att förebygga ärrbildning och postoperativa sammanväxningar. Bolaget har nyligen påbörjat ett projekt för att förhindra estetiskt besvärande ärr på huden efter kirurgi.

Ropocamptide (LL-37), som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, har precis genomgått i en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår.

Läs mer hos Promore Pharma